Konverter til biofyringsolje!

Det nye regelverket konkluderer med at det etter 1/1-2020 er tillatt å benytte biofyringsolje og bioparafin til oppvarming av bygninger.

Alle oljefyrer kan benytte biofyringsolje!

Ved å konvertere til biofyringsolje får du en enkel og rask overgang til en miljøvennlig varmeproduksjon uten store investeringer.
Biofyringsoljen er CO2-nøytral og gir reduksjon i NOx-utslipp.

Ta kontakt - vi hjelper deg gjerne!

 

Hva er biofyringsolje?

 • Biofyringsolje er basert på resirkulerte biologiske oljer (f.eks. fisk, planter eller animalske kilder).
 • Biofyringsolje er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddel-
  industrien, fra fettutskillere og forurenset bioolje som er uegnet til mat.
 • Biofyringsolje belaster derfor ikke landbruksarealer eller legger press på regnskogsområder.
 • Normert biofyringsolje har lang holdbarhet og tåler lagring og frost.

 

Konvertering til biofyringsolje:

 • Det må benyttes normert biofyringsolje med standard:
  BFO1 EN 14214 eller bedre.
 • Tanken bør/må renses.
 • Oljeinstallasjonen bør/må renses.
 • For å sikre driften anbefaler brennerleverandørene å skifte pumpe og oljeslanger beregnet/godkjent for biofyringsolje.
 • Brenner må innreguleres på nytt.
Halvard Halvorsen

- Vi løser ditt varmebehov!
Halvard Halvorsen,
produktansvarlig DAH og
mobile varmluftsaggregater.
Tlf.: 33 35 16 00

Service
Lars Aasberg

Vi tar ansvar for all service!
Lars Aasberg, servicesjef
Tlf: 33 35 16 00