Stasjonære
varmluftsaggregater

Varmluftsaggregater for hurtig oppvarming

Varmluftsaggregater med brenner for biofyringsolje eller olje er en fleksibel og økonomisk løsning, når det gjelder hurtig oppvarming i store rom - som f.eks. lager, haller og verksteder.

Alle oljefyrer kan benyttes med biofyringsolje!

Konvertering til biofyringsolje - en rask overgang til miljøvennlig varmeproduksjon uten store investeringer.

Ta kontakt for ytterliger informasjon om hvordan man enkelt kan konvertere til biofyringsolje.

 

Produkter Kapasitet Luftmengde Bruksområde

DAH varmluftsaggregater

View more DAH varmluftsaggregat oljefyr
 • 29 - 232 kW
1.760 - 13.900 m³/h
 • Verksteder
 • Bilbransjen
 • Lager
 • Industrilokaler
 • Produksjonslokaler
 • Gartnerier
 • Korntørking
 • Skipsverft
 • Idrettshaller
 • Byggvarehus
 • Provisorier