Polityka poszanowania prywatności i zasady użycia plików cookie

Wstęp

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, gromadzimy informacje o Tobie, które wykorzystujemy do tego, aby dostosować i udoskonalić publikowane przez nas treści oraz lepiej dobierać reklamy, które mogą być wyświetlane w naszej witrynie internetowej i w witrynach internetowych naszych partnerów.

Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili Twoje dane, najlepiej usuń swoje pliki cookie i nie korzystaj z naszej witryny internetowej. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jakie informacje gromadzimy, w jakim celu to robimy i które podmioty zewnętrzne mają dostęp do tych informacji.

Wydawca

Właścicielem i wydawcą witryny internetowej jest:
DANTHERM A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Telefon: +45 96 14 37 00
E-mail: info@dantherm.com

Co to są dane osobowe i do czego nam służą


Informacje ogólne

Dane osobowe to wszystkie informacje, które w pewnym zakresie można powiązać z Twoją osobą. Kiedy używasz naszej witryny internetowej, gromadzimy i przetwarzamy różne tego rodzaju dane. Dzieje się tak m.in. przy użyciu plików cookie podczas normalnego korzystania z treści, subskrybowania naszego biuletynu informacyjnego, przesyłania formularza kontaktowego, udziału w ankiecie konkursowej, rejestracji użytkownika lub subskrybenta, korzystania z innych usług i dokonywania zakupów w naszej witrynie internetowej.

Zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące typy danych: niepowtarzalny identyfikator i informacje techniczne dotyczące Twojego komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, Twój adres IP, lokalizację geograficzną, historię przeglądarki i strony, na których klikasz.

Po otrzymaniu Twojej zgody i samodzielnym wpisaniu przez Ciebie tych danych przetwarzamy także: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy oraz nazwę firmy lub organizacji, a także inne informacje, które nam świadomie i dobrowolnie przekażesz. Są one zwykle związane z przesyłaniem zapytań przez formularz kontaktowy, pobraniem udostępnionych przez nas materiałów lub subskrypcją naszego biuletynu informacyjnego.

Zgromadzone przez nas informacje są przechowywane i przetwarzane głównie w systemie CRM należącym do Dantherm.

Cel

Zgromadzone przez nas dane pozwalają nam Cię rozpoznać jako użytkownika oraz wykonać wybrane przez Ciebie usługi, np. przesłać Ci biuletyn informacyjny lub odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. Używamy tych informacji również po to, aby zoptymalizować nasze usługi i treści, m.in. zanonimizowane statystyki, oraz wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem mogą Cię najbardziej zainteresować, w witrynach internetowych należących do nas i do naszych partnerów, np. jako treści sponsorowane w serwisie LinkedIn lub w Google AdWords.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy niezbędne działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do przypadkowego lub niedozwolonego uszkodzenia Twoich danych, ich utraty lub degradacji oraz w celu zabezpieczenia przed ich ujawnieniem osobom trzecim, ich niewłaściwego wykorzystania lub przetwarzania w sposób niezgodny z przepisami.

Okres przechowywania

Informacje będą przechowywane przez okres dozwolony przepisami, a dane, których nie będziemy potrzebować, zostaną przez nas usunięte. Okres przechowywania jest uzależniony od rodzaju danych i podstawy ich przechowywania. Dlatego nie można określić ogólnego terminu usunięcia danych.

Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn informacyjny, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane potrzebne do realizacji tego celu do czasu, aż zrezygnujesz ze swojej subskrypcji.

Poniżej, w części „Pliki cookie” znajdziesz termin wygaśnięcia każdego pliku cookie używanego przez witrynę internetową. Należy jednak pamiętać, że termin ten jest liczony od czasu ostatnich odwiedzin w witrynie internetowej.

Przekazywanie informacji

Dane dotyczące użycia naszej witryny internetowej, wyświetlanych reklam oraz ewentualnie kliknięć, lokalizacji geograficznej, płci, przedziału wiekowego itd. są przekazywane podmiotom zewnętrznym w takim zakresie, w jakim są znane. Podmioty zewnętrzne są wymienione w części „Pliki cookie” poniżej. Z tych informacji korzystamy przy doborze reklam. 

W niektórych przypadkach dane mogą być ujawniane innym firmom z Dantherm Group lub podmiotom prowadzącym sprzedaż produktów Dantherm Group. Dane te mogą obejmować treść formularza kontaktowego w celu zapewnienia Ci jak najlepszej obsługi z najodpowiedniejszej lokalizacji geograficznej.

Z podmiotów zewnętrznych korzystamy także do przechowywania i przetwarzania danych. Podmioty te przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą używać danych do własnych celów.

Przekazanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adresy e-mail itp., jest możliwe wyłącznie za Twoją zgodą. Z usług podmiotów przetwarzających korzystamy tylko w UE oraz w krajach, gdzie Twoje dane są odpowiednio chronione.

Twoje prawa

Masz prawo, aby się dowiedzieć, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. Możesz także w dowolnym terminie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych albo wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Jeśli Twoje dane, które przetwarzamy, są błędne, masz prawo zażądać ich poprawienia lub usunięcia. Tego rodzaju żądania należy przesyłać na adres: privacy@dantherm.com. Aby złożyć skargę na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz się także skontaktować z Duńskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie