Reparation av vattenskador
med CDT-avfuktare

Enligt den danska försäkringsbranschorganisationen Forsikring & Pension ledde sommarens skyfall till försäkringsutbetalningar på omkring 600 miljoner danska kronor. Skadeservice Danmark har aldrig tidigare gjort så många utryckningar med sina mobila CDT-avfuktare från Dantherm. Men allt handlade inte om skyfall.

Dantherm har levererat avfuktare till Skadeservice Danmark i över tio år. Men aldrig någonsin förr har behovet av deras mobila köldmediebaserade avfuktare och AD-B-adsorptionsavfuktare med torkmedel som det har varit denna sommar. Mellan 1 juni och 15 september kallades Skadeservice Danmark ut gång på gång till översvämmade källare, sommarstugor och offentliga fastigheter. Det tycktes hålla på i evigheter.

Skadeservice Danmarks kunder är framför allt försäkringsbolag – både inhemska och internationella – och står för omkring 99 % av deras omsättning.

water damage repair_3Skadeservice Danmark grundades 1989 och är idag en av de största och främsta aktörerna på den danska skaderegleringsmarknaden. Företaget har 15 filialer, ungefär 260 medarbetare och en stor fordonsflotta. I vanliga fall gör de ungefär 25 000 utryckningar per år för att åtgärda brand- och vattenskadade fastigheter.I år kommer siffran sannolikt att bli högre eftersom branschorganisationen DIA bedömer att översvämningarna har orsakat fastighets- och egendomsskador för minst 600 miljoner danska kronor enbart under tiden 1 juni till 15 september, vilket är 140 miljoner danska kronor mer än samma tid föregående år.

Golv som reser sig
water damage repair_2Det är vanligen lätt att upptäcka översvämningar orsakade av skyfall. Men Skadeservice Danmark åtgärdar också vattenskador som inte är lika enkla att se – till exempel den som en fastighetsägare i Hadsten råkade ut för tidigare i år.

Husägaren kom hem efter semestern. När han kom tillbaka blev han glad över att området uppenbart inte drabbats av översvämning, men när han kom in i vardagsrummet undrade han varför golvet hade rest sig och såg förskräckligt ut. Han ringde Skadeservice Danmark för att de skulle ta reda på vad som hänt.

Den bästa hjälpen är att agera snabbt
Vid vattenskador är det viktigt att agera omedelbart. Därför skickade Skadeservice omedelbart ut sin jourhavande tekniker till husägaren för att ta reda på var vattnet kom från och för att förhindra ytterligare vatten från att tränga in. Väl på plats börjar han att
avlägsna vattnet för att förhindra fler skador och såg sedan till att fukten åtgärdades snarast möjligt genom att placera ut en CDT-avfuktare.

Det normala är att experter från Skadeservice Danmark och ibland också en skadereglerare från försäkringsbolaget bedömer skadornas omfattning. Därefter packar man ihop möbler och annat bohag från huset som sedan förvaras i Skadeservice Danmarks lager.

Tre månaders extra ”semester”
I just det här fallet orsakades översvämningen av att rörledningar brustit i pannrummet och vardagsrummet. Det blev nödvändigt att riva bort golven för att byta ut rören. Två mobila avfuktare av typen CDT 30 S krävdes för att uppnå tillräcklig avfuktningskapacitet. Bent Sønderberg från Skadeservice Danmark i Hinnerup berättar: – I vardagsrummet räckte det att riva ut trägolvet för att se till att vi kunde torka betongen ordentligt. Vi bestämde oss för att skapa ett spärrskikt och torka ytan undertill. På så vis lyckades vi minska mängden vattenånga. Det var här som CDT 35 S visade sig extra effektiv
när den användes på det här viset.

water damage repair_1Torkningen tog nästan fyra veckor, och sedan kunde vi lägga nytt trägolv m.m. Hela renoveringen tog nästan tre månader, och under den tiden fick husägaren ta en ofrivillig semester och bo på annan plats. När han väl kunde flytta tillbaka var det till en bostad som återställts till ursprungligt skick – allt tack vare Skadeservice Danmark och två effektiva mobila avfuktare från Dantherm.

Bilden till vänster: Bent Sønderberg från Skadeservice Danmarks jourtjänst
Bilden till höger: Iver R. Tarp, vd för Skadeservice Danmark. 

Fakta om de mobila CDT-avfuktarna:
CDT-avfuktarna fungerar enligt kondensationsprincipen. En fläkt suger in fuktig luft och leder den genom en förångare. Luften kyls till en temperatur en bra bit under sin daggpunkt. Vattnet kondenseras på förångarens kalla yta och droppar ned i en vattenbehållare eller leds vidare till ett avlopp. CDT-S-modellerna har ett värmeelement som gör att torkningsprocessen går snabbare.

water damage repair_4

CDT-avfuktarna är perfekta för skademinimering och torkning av byggnader. De har ställbara handtag och stora gummihjul och kan därför enkelt flyttas mellan olika rum.

Läs mer om de mobila CDT-avfuktarna här:

Find distributors
See distributor list
ERA

Dantherm is a member of
ERA - The European Rental Association
www.erarental.org

Contact Dantherm
online
Send us an e-mail