Torka vattenskador

Dreamstime _717903Det är omöjligt att säga exakt hur man ska hantera en vattenskada eftersom de kan variera avsevärt både vad gäller typ och omfattning. Det finns dock vissa allmänna faktorer som du alltid bör tänka på.

Det är mycket viktigt att så snabbt som möjligt innesluta det påverkade området för att förhindra att uteluft eller andra fuktkällor försämrar situationen genom att tillföra fukt till rummet. På så vis behöver man inte hantera mer vatten än vad som redan finns i lokalen.

Det är minst lika viktigt att avlägsna fukten snarast möjligt. I de flesta fall är det bra att tillföra värme till rummet för att effektivisera förångningen. Detta gäller i synnerhet om vattenskadan uppstått nyligen och vattnet ännu inte hunnit tränga djupt in i möbler och annat bohag, eller för den delen byggnadens väggar, golv och andra strukturella delar.

Om vattnet har hunnit tränga djupt in i byggnadsstrukturen krävs större avfuktningskapacitet för att snabbt förbättra läget.

Empiriska värden används för att fastställa nödvändig avfuktningskapacitet.Läs tumreglerna.

Vattenskador under golv
Om ytorna under golvet också är vattenskadade måste man oftast riva upp golvet för att byta ut fuktskiktet. Det är inte bara tidskrävande, utan i de flesta fall också besvärligt och dyrt i och med att rummet i princip blir oanvändbart så länge arbetet pågår.

I många fall kan en avfuktare som tillför värme, till exempel CDT 30 S eller CDT 40 S, göra att man slipper bryta upp alla golv och kan samtidigt spara en hel del pengar.

Het och torr luft förs in under golvet från ena änden via kanaler från avfuktarens 1 kW-värmare. För att lufttillförseln ska bli tillräcklig får kanalerna inte vara längre än 5 meter. Den varma luften flödar kontinuerligt fram till en öppning i andra änden av golvet och förångar vattnet i isoleringen och tar upp fukt längs vägen. Det gör det möjligt att använda rummet där golvet finns medan isoleringen torkas.

 

Teorin bakom de nödvändiga beräkningarna är oerhört komplicerad. Vi rekommenderar att du använder empiriska värden och läser tumreglerna.

Kontakta mig
för support
Reservdelar Dantherm Flexibox TKS ACUE EFC CoolRack CDP CDT CDF

Jag kan hjälpa dig med:

- Styrsytem
- Kylaggregat
- Avfuktare

+46 (0)11 19 30 44

Kontakta Dantherm

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
SE-602 13 Norrköping
Sverige

Tel. +46 (0)11 19 30 40
E-mail. infose@dantherm.com