Varför avfuktning
är nödvändig

Varför behöver vi avfuktning?

Ett behov av effektiv avfuktning föreligger inte bara vid vattenskador, byggarbeten, tillverkningsprocesser, simbassänger, vattenverk och andra områden som är fuktiga till sin natur. Byggnader, värdeföremål och människor i alla tänkbara klimat har ofta nytta och glädje av avfuktning även i mindre självklara vardagssituationer. Oavsett var i världen man befinner sig är luften aldrig fullständigt torr, och inomhus får luften extra fukttillskott från ett otal källor: människors svett, ånga från matlagning och duschning, fukt från produktionsprocesser eller förvaring av fuktigt gods – till och med byggmaterial och möbler som långsamt torkar ut ökar rummets totala luftfuktighet. Byggnader är betydligt mer välisolerade nu för tiden jämfört med tidigare, delvis beroende på kontinuerligt stigande energipriser. Isoleringen lyckas i och för sig hålla kylan ute, men den minskar också luftväxlingen och håller fukten inne. Ett tydligt tecken är immiga fönster, imma som lätt kan omvandlas till fukt som skadar träet.

De viktigaste orsakerna till och tecknen på att avfuktning är nödvändig:            

 • mögel- och svampangrepp
 • gynnsamma miljöer för mikroorganismer
 • metallytor som inte längre går att måla
 • elektronisk utrustning som inte fungerar som den ska
 • korrosionsangrepp
 • fuktskador på föremål, byggnadskomponenter, möbler m.m.
 • obehag på grund av fuktigt inomhusklimat

I alla dessa fall måste den relativa luftfuktigheten minskas. Detta går att åstadkomma på flera sätt. En varm sommardag i Danmark innehåller luften i ett rum med temperaturen 20 °C och 60 % RH (relativ luftfuktighet) ungefär 8,5 g vatten per kilo luft. I ett rum på 80 m³ motsvarar detta nästan en liter vatten. Om temperaturen faller till 0 °C under natten kommer över hälften av vattnet i luften att fällas ut och kondenseras i form av dagg. Detta blir 5 g vatten/kg, eller nästan en halv liter kondensvatten i ett rum på 80 m³. Det kan leda till allvarliga problem av flera slag.

brand image

Värme och ventilation

Varm luft innehåller mer fukt än kall, och i hundratals år har man minskat fukt med utgångspunkt från detta faktum. Traditionellt har man alltså vädrat – tillsatt frisk luft till rummet – och värmt upp den för att se till att den innehåller mer vatten. Därefter leds luften ut ur rummet för att därigenom minska fuktnivån. Processen fortsätter ända tills önskad inomhusmiljö har uppnåtts. De senaste årtiondena har den här metoden med uppvärmning och ventilation blivit alltmer föråldrad. Den är givetvis väldigt energikrävande och oekonomisk i och med att man eldar för kråkorna – alltså bara släpper ut värmen igen. Den luft som hämtas till rummet innehåller dessutom i sig själv fukt som gör att processen kan ta längre tid, något som berör på årstid, utomhustemperatur och väderförhållanden. Det är därför de höga energipriserna har gjort avfuktning till en önskvärd lösning jorden runt.

Avfuktning

Grundprincipen för avfuktning förutsätter att rummet är tillstängt. Lite eller ingen utomhusluft ska släppas in. Luften cirkuleras kontinuerligt genom avfuktaren, och gradvis kondenseras fukten i en vattenbehållare utan att värme går förlorad och hamnar utomhus. Alltså tvärtom vad som gäller vid traditionell uppvärmning och ventilation. Utöver de självklara fördelarna med lägre energiförbrukning är avfuktningsprocessen också mycket enklare att kontrollera så länge rummet förblir slutet.

Fördelar med kondenstorkning

 • lägre energiförbrukning (ca 80 % lägre jämfört med traditionell uppvärmning och ventilation)
 • mindre risk för yttorkning som vållar kavitation och problematisk punkttorkning eftersom temperaturen är lägre
 • ingen energiförlust. Den elektriska energi som tillförs kompressorn och fläktmotorn omvandlas till värme
 • process som kan kontrolleras eftersom rummet är tillslutet 

 

Kontakta mig
för support
Reservdelar Dantherm Flexibox TKS ACUE EFC CoolRack CDP CDT CDF

Jag kan hjälpa dig med:

- Styrsytem
- Kylaggregat
- Avfuktare

+46 (0)11 19 30 44