3GIS RNC-
kärnnätverksanläggningar
byggda med
Dantherms frikylning

Hela det svenska 3G-nätverket är baserat på Dantherms frikylning. Nu har lösningen även implementerats vid 11 RNC-kärnnätverksanläggningar för att generera betydande besparingar och minimera kraftförsörjningen för telekombasstationerna.

Reduceringar av löpande kostnader för kylningSweden 2_230px

3G Infrastructure Services AB bygger och driver infrastruktur som gör att ägarna, Telenor Sweden och 3, kan erbjuda sina kunder mobil telekommunikation och tjänster genom mobil telekomteknik för 3G/4G. 3GIS använde frikylningslösningar från Dantherm AB för att bygga det mest kostnadseffektiva 3G-nätverket i världen. Genom att använda frikylning istället för aktiv kylning på 11 RNC-kärnnätverksanläggningar blev den allmänna minskningen i energiförbrukning för de stora RNC-anläggningarna 25 000 kWh/år jämfört med de kylningslösningar som ursprungligen installerades.

Låga installationskostnader och hög tillförlitlighet

Kort efter att projektet satts igång utökades inriktningen så att även installationskostnaderna skulle minimeras; även detta talade för att en Dantherm-lösning skulle väljas: Frikylningslösningarna Double Cube och Flexibox.

Genom låg strömförbrukning, nödkylning om avbrott i växelströmsnätet inträffar, inbyggda larm och fabriksinstallerade kablar minimerades installationstiden och tillförlitligheten gällande anläggningarnas drift säkerställdes.

Snabb och tillförlitlig implementeringSweden 1_230px

Dantherm var leverantör med nyckelfärdig lösning under projektet, och tog därför full kontroll över allting ända ned till handledning av leverantörer.

Eftersom det är oerhört viktigt att tillhandahålla nätverksåtkomst utan avbrott, så är prestanda ytterst viktigt för 3GIS. Dantherm AB testades kontinuerligt och fick ett resultat på 100 % för leveranserna under hela projektet.

 

 

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Flexibox Frikyla
Hur fungerar Flexibox? Play
Make your own
Flexibox free cooling
savings calculation
Calculate