Lösning med integrerade
kabinett för den danska
krisberedskapsmyndigheten

Dantherm Air Handling och Dantherm Power utvecklade en lösning med integrerade utomhuskabinett för att säkerställa en tillförlitlig drift av det digitala radiokommunikationssystemet, SINE.

Integrerat kabinett Tetra2007 började den danska krisberedskapsmyndigheten använda ett nytt radiokommunikationssystem. 
Det här berodde främst på problem med belastningstoppar i samband med terrorism och andra nödsituationer som drabbat omvärlden under de senaste åren. Det befintliga GSM-nätverket drabbades av avbrott på grund av hög påfrestning och belastning. Det nya radiokommunikationssystemet baserades på den senaste digitala Tetra-tekniken och skulle användas av räddningstjänster som skötte allmän ordning, säkerhet och hälsa.

Kylning och bränslecellbaserad reservkraft

Dantherm Air Handling och Dantherm Power utvecklade en lösning med integrerade utomhuskabinett för de cirka 450 radiostationerna som inrättats över hela Danmark. Kabinetten innehöll ventilation och kylning för den avancerade radioelektroniken och ett vätebaserat reservkraftsystem som omedelbart skulle ta över om elektriciteten skulle drabbas av avbrott eller instabilitet.

Dantherm är stolta över att leverera en lösning som är så viktig för det danska samhället. Tillförlitligheten hos SINE-nätverket är särskilt viktig när olika slags räddningspersonal samarbetar för att rädda liv vid större olyckor, naturkatastrofer, föroreningsolyckor eller i samband med bränder eller explosioner.

Fokus på tillförlitlighet och maximal drifttid

Integrated Cabinet Tetra _2Trots att den bränslecellbaserade reservkraften medför betydande miljöfördelar jämfört med konventionella tekniker för reservkraft som batterier och dieselgeneratorer, så togs beslutet att använda bränsleceller enbart av kommersiella och tekniska anledningar utan offentlig finansiering. Lösningen gör SINE-nätverket mycket tillförlitligt och minskar underhållet avsevärt, och säkerställer en mycket lång drifttid för nätverket.

We look forward
to answering
your questions!

Customer support
+45 96 14 37 83

Contact us online
Animation:
Heat Exchanger
Dantherm Heat Exchanger Play
Facts:
Heat Exchanger

Closed loop cooling
Stepless fan speed control
CFC and refrigerant free
Light-weight plastic core
Filterless design