Frikylning
implementerad
i datarum för fast nät

När en tysk teleoperatör med fast nät behövde sänka energiförbrukningen för hela sin verksamhet påbörjades en noggrann undersökningsprocess. Mot bakgrund av resultaten, och likaså rekommendationer från kollegor i branschen, valdes Dantherm som kundens affärspartner.

Frikylningslösning

Cologne _case _1769Efter besök på anläggningar i Sverige och en temperaturmätning på plats som genomfördes av Dantherm valde kunden en Dantherm-frikylningslösning, Flexibox 450. I den här lösningen används frikylning istället för aktiv kylning, och den skulle medföra betydande energibesparingar.

Support och hjälp

Dantherm hjälpte till på plats under testinstallationen och bidrog med rekommendationer och Cologne _case _1760support för implementering av frikyla vid de resterande anläggningarna. Dantherm var även flexibla i eftermarknadsprocessen när kunden ville testa funktionen för temperaturkompensation; denna anpassades i efterhand.

Kundnöjdhet

Kunden tyckte att leveransen skedde snabbt och att hjälpen under installationsprocessen var professionell. Installationen och driften av testenheten var enkel, och kunden lägger nu ned allt mer tid på att införa frikylning både vid befintliga och nya anläggningar.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Flexibox Free Cooling
How does the Free Cooling Flexibox for Telecom Shelters work? Play
Installation Video:
Flexibox
Dantherm Flexibox Installation movie Play