Ge era vinster en
skjuts utan att byta
ut kylutrustning

Så här ger ni vinsterna en skjuts genom att kombinera er befintliga lösning med DC-luftkonditionering!

Vinstchecklista – kommer ni att tjäna på detta?

Det finns en tid och en plats för DC-luftkonditionering. Men när omständigheterna är de rätta kommer era löpande kostnader att sjunka och era intäkter kommer att öka.
Om ett eller flera av följande kriterier stämmer in på era anläggningar kan vinsterna öka:

  • Äkta DC-luftkonditionering från DanthermAvlägsna anläggningar som drivs av förnybara energikällor
  • Anläggningar med oförutsägbar drifttid och inkomst på grund av frekventa
    strömavbrott och/eller oregelbunden strömtillförsel
  • Anläggningar som innehåller utrustning med olika
    temperaturkänslighet, t.ex. elektronik och batteriutrymmen
  • Anläggningar i regioner med extrema omgivande temperaturer
  • Hybridanläggningar som är beroende av en strategi helt utan driftstopp

4 kombinationer som kommer att ge era vinster en skjuts

VAD VAR VARFÖR

Frikyla
+ DC-luftkonditionering

Anläggningar som drivs av förnybar energi, där utomhustemperaturen varierar från över till under kylbörvärdet.

DC-luftkonditionering är det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att hålla låga inomhustemperaturer då utomhustemperaturen är för hög för att frikyla ska kunna användas.

Luftkonditionering
+ DC-luftkonditionering

(Dual-Zone-kylning)

Avlägsna platser / anläggningar som drivs av förnybar energi / anläggningar med temperaturkänslig utrustning som kräver låga kylbörvärden, t.ex. batteriutrymmen. Bibehåller dubbla klimatzoner för att hålla nere löpande kostnader + förlänger produktlivslängden för befintliga luftkonditionerare, eftersom de endast aktiveras i nödfall.
Värmeväxling/
Thermosiphon

+ DC-luftkonditionering
Utmanande miljöer, t.ex. kustområden + anläggningar med temperaturkänslig utrustning som kräver låga kylbörvärden, t.ex. batteriutrymmen.

Bibehåller dubbla klimatzoner för att hålla nere löpande kostnader + förlänger produktlivslängden för befintliga värmeväxlare / Thermosiphons, eftersom de endast aktiveras i nödfall.

Deplacerande frikyla
+ DC-luftkonditionering
Mindre rum med stillastående inomhusluft, där utomhustemperaturen varierar från över till under kylbörvärdet.

DC-luftkonditionering är det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att hålla låga inomhustemperaturer då utomhustemperaturen är för hög för att frikyla ska kunna användas.

  

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär