Framtidens kylning
av datacenter

Med fokus på energihantering i miljövänliga datacenter som utgångspunkt, bygger Rutgers University i New Jersey ett banbrytande soldrivet datacenter, "Parasol", med frikylnings- och luftkonditioneringssystem från Dantherm.

Vad är "Parasol"?
Rutgers foto 1Rutgers University, delstatsuniversitetet i New Jersey, USA, byggde sitt egna miljövänliga datacenter med namnet Parasol som en forskningsbas för att förbättra effektiviteten i datacenter.  Det består av en mindre container, en uppsättning solpaneler och batterier.  Containern är monterad på en stålstruktur som placerats på taket till en av universitetsbyggnaderna. Solpanelerna är monterade ovanpå stålstrukturen och ger skugga åt containern som därmed skyddas från solen.  Containern innehåller två rack med energieffektiva servrar (upp till 160 servrar) och nätverksutrustning. I containern används frikylning då det är möjligt, och luftkonditionering efter behov.

Rutgers foto 2Effektiv kylutrustning vid "Parasol"
Eftersom Rutgers var inriktade på energieffektivitet behövde de samarbeta med en klimatiseringsleverantör som var lika fokuserad på energieffektivitet.  Dantherm valdes på grund av företagets inriktning mot energieffektiva lösningar för telekombranschen.  Ett Dantherm Flexibox 450-frikylningssystem och en luftkonditionerare på 19 000 BTU/tim valdes.  I Parasol används Flexibox-frikylningsenheten för att styra temperaturen inuti containern när den externa temperaturen är lägre än 84 °F (29 °C).  Flexibox-enheten förbrukar 110 W vid halvfart och maximalt 450 W (230 VAC).  När temperaturen är högre än tröskeln för frikylning så aktiveras luftkonditioneraren. 

Parasol-datacentret har varit i drift i 22 månader.  Professor Thu D. Nguyen på Rutgers är engagerad i projektet, och när vi frågade honom om hur kylningen med Dantherm-utrustningen fungerar svarade han följande: "Vi har sett att kombinationen av frikylning och luftkonditionering är energieffektiv.  Vi har observerat att luftkonditioneringsenheten vanligtvis inte aktiveras under fler än 20 dagar per år i vår New Jersey-anläggning.  För det mesta räcker det med frikylning för att hålla Parasol sval.  Vi har uppmätt ett genomsnittligt PUE (energieffektivitet) på mindre än 1,13, inklusive effektförluster.  Vi har alltså varit mycket nöjda med Dantherms kylsystem." Den amerikanska energimyndigheten kräver nu ett PUE-tal på 1,4 för energieffektiviteten i federala datacenter, så de resultat för energieffektivitet som uppnåddes i Parasol-anläggningen anses vara en framgång.

Välj er lösning

Välj den lösning som är rätt val för er:

Följ länken

till produktbeskrivningen från Rutgers University:

Hur kan Dantherm hjälpa er?

Design, ingenjörsteknik, beräkningar av energibesparingar, säljstöd.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
How much
can YOU save?
Calculate now