Flexibox-
kylningslösningar
i Angola

Telcabo, ett Portugal-baserat företag inom nätverksintegration med verksamhet inom telekommunikation och energi, integrerade en Dantherm Flexibox-kylningslösning i ett av sina telekomprojekt i Angola.

Frikylningslösning

Kundcase i AngolaI ett land som Angola är temperaturen mycket hög under dagen, men den sjunker avsevärt under natten. Med tanke på detta och andra projektspecifika behov, planlade Telcabo en ventilationslösning baserad på Dantherms lösning för frikyla, Flexibox 400. Telcabo, som redan kände till att Dantherm är ett välkänt Caupel-varumärke, samarbetade med Caupel för att få den bästa lösningen, vilket ledde till implementering av 21 utomhusenheter.

Flexibox-koncept

Dantherms frikylning är kontrollerad ventilation; den leder bort överflödig värme från telekombasstationer och kyler ner ett shelter eller utrymme med hjälp av utomhusluft. Flexibox-frikylningssystemet kan användas som enda kylningslösning eller kombineras med ett befintligt luftkonditioneringssystem; produktlivslängden för luftkonditioneraren förlängs då avsevärt. Tack vare den kompakta designen finns flera olika intallationsalternativ, och implementering av ett Flexibox-system medför vanligtvis energibesparingar på upp till 90 %.

Kundnöjdhet

Kundcase i Angola _3Nödkylningsfunktionen
hos Flexibox 400 var mycket viktig för det här projektet, eftersom kraftförsörjningen vid telekomanläggningarna är en oerhört viktig fråga. Dessutom var energibesparingarna mycket viktiga i ett utvecklingsland som Angola. Därför blev kunden mycket nöjd med Dantherm-lösningen. Flexibox uppfyllde deras kylningsbehov i en extrem miljö och leveranserna
genomfördes snabbt. Telcabo och dess kunder är nöjda med prestandan hos Flexibox och funderar på att använda Flexibox och andra Dantherm-lösningar i framtida projekt.

We look forward
to answering
your questions!

Customer support
+45 96 14 37 83

Contact us online
Animation:
Flexibox Free Cooling
How does the Free Cooling Flexibox for Telecom Shelters work? Play
Installation Video:
Flexibox
Dantherm Flexibox Installation movie Play
Facts: Free Cooling

Very high savings
Controlled ventilation
Total heat management
Over-pressure system
Extra air path protection
Remote climate control
Energy-saving strategy
Long service life
Wide geographical usage