HANTERING AV HÖG
VÄRME- BELASTNING MED
LÄGSTA MÖJLIGA KOSTNADER
FÖR KYLNING

Multitenant-telekomanläggningar är en ekonomiskt hållbar lösning på problemen med otillräcklig täckning och kapacitet inom nätverk. Den här shelter-anläggningen med 3-4G LTE-utrustning, som har sin bas i Italien, tryggar ekonomisk hållbarhet genom att säkerställa anläggningsdriften, förlänga livslängden för den inrymda elektroniken och ha noggrann kontroll över minimerad OPEX för kylning.

Utmaningen med ökande dataströmmar 

LTE-användare kommer att öka med 80 % år 2015, och därmed överstiga 800 miljoner människor globalt. Åtminstone om man ska tro på vad ordföranden och tillika verkställande direktören för Ericsson, Hans Vestberg, förutspådde vid Customer Keynote MWC 2015. Faktum är att det nuvarande antalet abonnenter för mobilt bredband uppgår till 2,9 miljarder globalt, och en miljard av dessa har tillkommit under bara de senaste två åren.

Torn i textclass=Ur nätoperatörens synvinkel är detta en stor utmaning eftersom de måste hålla jämna steg med de ökande behoven av täckning och kapacitet inom nätverken. Det här blir särskilt påtagligt om man inte har medel i budgeten för att hålla sitt nätverk uppdaterat genom att införskaffa den modernaste tekniken för GSM-nätverk. I praktiken måste nätverksoperatörerna tillhandahålla snabbare och mer pålitlig mobil uppkoppling med den utrustning som finns tillgänglig och hålla driftskostnaderna på en konkurrensmässig nivå.

Hantering av hög värmebelastning vid LTE-anläggning i Italien

Detta affärscase gäller utrullning av ung. 400 multitenant-telekomanläggningar i Italien. Anläggningen inrymmer 3-4G LTE-utrustning, och det uppskattas att värmebelastningen inuti alla shelters kommer att vara hög – utöver detta ska företaget leverera pålitlig uppkoppling till kunderna utan att påverka de löpande kostnaderna för kylning alltför mycket.

Det var nödvändigt med en energieffektiv elektronikkylning som kunde erbjuda både flexibilitet och hög kapacitet, eftersom regionen har flera olika klimatsystem och avsevärda skillnader i temperatur beroende på både plats och årstid. Dessutom behövde kunden en fullständig lösning för klimatkontroll som inte bara gav ett maximalt skydd för den temperaturkänsliga transmissionsutrustningen, utan också minskade OPEX så mycket som möjligt. 

Shelter med två Combos i textext

Fullständig klimatkontroll och minimerade kostnader för kylning i en lösning

Att minska driftskostnaderna för kylning handlar ofta om att använda luftkonditioneringen så lite som möjligt, åtminstone där frikyla är ett alternativ. Lösningen för den här typen av shelter-tillämpningar är därför Dantherm Combo Cooling – en konstruktion som inrymmer både frikylning och luftkonditionering. 

"Vi låter två Combo-enheter arbeta tillsammans på varje shelter, vilket är en intressant detalj hos den här lösningen. Vårt styrsystem är inställt så att det startar frikylning som standard, och bara växlar över till luftkonditionering då de omgivande temperaturerna gör det nödvändigt med aktiv kylning. Det här innebär att den redan utökade frikylningskapaciteten – i jämförelse med andra lösningar på marknaden – dubblas för varje shelter. På det här viset flyttar vi helt enkelt fram de förhållanden då luftkonditionering blir nödvändigt, och behåller därigenom låga löpande kostnader för kylning så länge som möjligt och minskar slitaget på luftkonditionerarna", säger klimatkonsult Randi Sandfeld.

Då aktiv kylning behövs startas bara en luftkonditionerare, för att se ifall detta är tillräckligt för att uppfylla kylbehovet. Då båda luftkonditionerarna är aktiva styr en anpassningsbar lead/lag-funktion slitaget på luftkonditionerarna. Det kan vara jämnt fördelat eller styrt till en enskild – det blir möjligt med en detaljerad planering och budgetering av kostnader gällande byte av utrustning. Slutligen – en inställning med två frikylningsenheter som arbetar tillsammans gör det möjligt att sänka fläkthastigheten, och därigenom minska strömförbrukningen och ljudnivån.

Vill ni att våra klimatkonsulter ska göra ett besök?

Ni hittar oss på: 121 130 40

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Combo Cooling 6000/900
Dantherm produktlansering Combo 6

Fullständig värmehantering med frikyla och luftkonditionering som reservfunktion för telekom-shelters och -teknikrum.

Läs nyheterna