Så här lyckas man
tillämpa frikyla i öknen

Etisalat, ledande telekomoperatör i Mellanöstern, ville minska energiförbrukningen som användes till kylning utan att kompromissa med prestanda och säkerhet. Läs om hur det här testet av Dantherm-frikylning och luftintagsskyddet AirMaze (patentsökt) fick experterna på Etisalat att nypa sig i armen för att tro på resultaten.

Uttalanden från kunden

>>Efter en prövotid på 7 månader kan vi bekräfta att de genomsnittliga energibesparingarna nu ligger på 34 %. Detta är mycket högre än förväntat, eftersom testet genomfördes under de varmaste månaderna av året i den här regionen. Nu förväntar vi oss att de totala besparingarna i kWh för 2015 kommer bli 45 % eller högre. Hur som helst kommer vi att uppnå avkastning på investeringar på mindre än 2 år. Vi rekommenderar verkligen den här lösningen och planerar att använda frikyla från Dantherm till våra anläggningar i regionen<<

Salem Al Mannaei,
vice VD/infrastrukturförvaltning hos Etisalat Group.

---

>>Shelter-konstruktionen klarade en stor sandstorm nyligen. Tack vare Dantherm-luftintagsskyddet trängde inte ens fint damm in. Vi använder Dantherm-frikylning eftersom det ger energibesparingar och säker drift. Dessutom är Dantherm alltid angelägna om att utveckla någonting ännu bättre. Vi gillar deras innovativa inställning, och de erbjuder pålitlig teknik<<

– Khalid Abdel Gadir Ginawi,
ingenjör vid Etisalat Group

 

Dokumenterade genomsnittliga kWh-besparingar på 34 %

Koncepttest: skydd mot sandstormar och strömavbrott

Den 2 april 2015 drabbades testanläggningen av en kraftig sandstorm, som blev till ett avgörande test av funktionaliteten hos AirMaze.

Sandstorm och luftintagBilderna visar gatorna i Dubai då sandstormen drar in, och Flexibox-luftintaget efter sandstormen – det har inte gjorts rent innan bilden togs.

>>Shelter-utrymmet stod emot sandstormen mycket väl. All grovkornig sand fastnade i AirMaze och den finkorniga sanden fastnade i filtret. Det är en fantastisk kombination. Shelter-insidan var ren – inte ens fint damm trängde in<<, säger Khalid, Etisalat.

Den 3 september 2015 drabbades testanläggningen av ett stort strömavbrott. Utomhustemperaturen var ca 40 °C. Anläggningsdata visade att inomhustemperaturen ökade med 3 °C/10 min. Om endast en luftkonditionerare hade varit installerad – med strömförsörjning från växelströmsnätet – så hade den fortsatt tills driftstoppet inträffade i anläggningen. I den här situationen aktiverade Flexibox 810-systemet nöddriftläget vid 39 °C och behöll därigenom normal drift av shelter-utrymmet under hela strömavbrottet.

Frikyla i öknen – varför ens försöka?

Att tillämpa kylning med utomhusluft i ett klimat med extremt varma temperaturer och en konstant hög nivå av sand i luften låter både löjeväckande och kostsamt. Varför ens försöka?

Eftersom frikyla är den mest energieffektiva kylmetoden och den faktor som genererar störst besparingar inom elektronikkylning.

Det är därför Dantherm har utvecklat den här elektronikkylningslösningen som nyttjar fördelarna med frikyla och samtidigt skyddar shelter-utrymmet mot sand: Dantherm Flexibox-frikyla med AirMaze-luftintagsskydd (patentsökt).

Fakta om AirMaze

AirMaze kan användas i alla krävande miljöer och leder bort sand, vatten, löv och snö som driver med vinden.

Flexibox Frikyla

Frikyla är den mest energieffektiva elektronikkylningsmetoden på marknaden.

Hämta den fullständiga kundcaserapporten

Få en utökad artikel om detta kundcase, med mer dokumentation och detaljer om installationen.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Fakta om tillbehör:
AirMaze

För frikylningsenheter inomhus och utomhus
Skydd mot: vatten, sand, snö och löv
Stort luftintagsområde
Förlängd filterlivslängd
Insektsskydd som tillval

Ladda ned
fullständig
fallstudie
Dantherm-frikyla i öknen, fullständig studie

Läs hela fallstudien för installationsdetaljer och fullständiga resultat gällande prestanda.

Läs fallstudien