Så här sparar
du med Dual-
Zone-kylning

Genom att använda en Dual-Zone-lösning för klimatkontroll så hjälpte Dantherm en stor telekomoperatör i södra Europa att minska energiförbrukningen för anläggningarnas kylning med 70 %.

Dantherm kontaktades av en stor sydeuropeisk telekomoperatör med tusentals anläggningar runt om i världen.  De använde traditionell luftkonditionering för att kyla sina inomhusanläggningar, men ville ha en mer energieffektiv lösning.  Vid varje anläggning fanns upp till 16 batterier, vilket innebar att en stor mängd energi gick åt till att bara behålla den inställda temperaturen.

Operatören letade efter ett nytt sätt att kyla anläggningarna för att spara så mycket energi som möjligt och minska driftskostnaderna för anläggningarna.  Operatören anlitade Dantherm som teknisk rådgivare på projektet för att få hjälp med att förbättra energieffektiviteten.

Dual Climate Zone 234_400

Testade kylmetoder för att hitta den bästa lösningen
Dantherm-gruppen påbörjade uppgiften genom att iordningställa fyra olika testanläggningar och en referensanläggning för jämförelse som var avgörande för vilken lösning som gav de största besparingarna ur ett energiförbrukningsperspektiv.

Efter att ha testat de olika lösningarna valde operatören att använda Dual-Zone-klimatkontroll – en strategi där en anläggning delas in i temperaturzoner för att reglera och differentiera kylningen.

Kylning av batteriutrymme och höjd sheltertemperatur
I lösningen med Dual-Zone-klimatkontroll används Dantherm Flexibox 810, som är en frikylningslösning på -48 V DC och som håller en måltemperatur på 35 °C i zon 1.  Detta innebär att Flexibox helt enkelt leder bort överflödig värme när temperaturen överstiger förinställda 35 °C.

De temperaturkänsliga batterierna som placeras i zon 2 ska hålla en temperatur på 25 °C. Därför installerade de en isolerande batterilåda, och till denna används Dantherms DC Air Conditioner 450 för separat kylning av batteriutrymmet.

Traditionell och mindre energieffektiv luftkonditionering behövs inte längre tack vare Dual-Zone-kylningsstrategin; detta eftersom det inte längre är nödvändigt att kyla hela anläggningen med det här systemet.  Men den traditionella luftkonditioneringen behålls i anläggningen så att det finns ett reservsystem.

Betydande energibesparingar
Operatören håller på att byta kylsystemet i de egna anläggningarna.  Nu berättar operatören att de sedan införandet av Dual-Zone-kylningsstrategin har minskat energiförbrukningen för kylning med 70 % på de anläggningar där lösningen har implementerats.

Nödkylning och anläggningsdrifttid som extra fördelar          
Likströmsdrivna kylningslösningar som väljs för anläggningen har fördelen att det går att byta till nödkylning vid eventuella strömavbrott.  Det här hjälper till att hålla igång verksamheten och drifttiden, samt förhindrar även överhettning och värmeskador.

Dantherm har hjälpt till att implementera den här lösningen i operatörens inomhusanläggningar, men Dual-Zone-kylningen kan enkelt användas i utomhusanläggningar med en Dantherm-värmeväxlare eller DC-luftkonditionerare.

Kundcase i korthet

  • En stor telekomoperatör ville hitta ett sätt att minska energiförbrukningen och minska kostnaderna för att driva sina många anläggningar.
  • Operatören använde konventionell luftkonditionering och letade efter alternativa kylningslösningar.
  • Dantherm fungerade som teknikpartner i projektet och testade fyra olika lösningar.   Operatören valde en Dual-Zone-kylningsstrategi baserat på dessa testdata.
  • Den valda lösningen har minskat den del av operatörens energiförbrukning som behövs för kylning med 70 %.

 

Mer teknik?

Lär dig mer om Dantherms kylningslösningar

Hur mycket kan du spara

Beräkna era möjligheter till energibesparingar här

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Fakta:
DC Air Conditioner

Slutet kylsystem
Växelriktare behövs inte
Kompakt design
Monoblock-enheter
Mycket höga prestanda
Borstlös DC-motor
Väderbeständigt hölje
Idealisk för anläggningar utanför elnätet
Idealisk för batterikylning