Sätt stopp för höga
löpande kostnader

En telekomoperatör ordnade kontinuerliga besparingar med avkastning på investeringar inom 3 år – genom att effektivisera en befintlig luftkonditioneringslösning.

Ibland är en kompletterande lagkamrat allt som Er kyllösning behöver för att vara riktigt kostnadseffektiv. Detta blev slutsatsen när en telekomoperatör med bas i Mellanöstern ville upphöra med sina kostnadsintensiva luftkonditionerare till förmån för mer energieffektiv kylning.

Från luftkonditionering till Dual-Zone-kylning med avkastning på investeringar inom 3 år

Operatören kämpade med höga löpande kostnader vid 37 anläggningar med elektronikutrustning och batteriutrymmen. De kontaktade Dantherm då de hade för avsikt att byta ut den befintliga kyllösningen, luftkonditionerare, mot någonting mer kostnadseffektivt.

På grund av batteriutrymmena föreslog en Dantherm-konsult att de befintliga luftkonditionerarna skulle kombineras med Dantherm-frikylning och DC-luftkonditionering. Konsulten bevisade, genom omfattande tester, att en Dual-Zone-kylningsstrategi som utnyttjar de tre lösningarna i kombination skulle generera avsevärda, kontinuerliga besparingar och leda till avkastning på investeringen inom tre år.

Anläggningsspecifik rådgivning från A-Ö

Att övertyga en ledningsgrupp, affärspartner eller kund att komplettera med investeringar till en befintlig kyllösning har sin utmaning.
Så länge det inte är trasigt behövs ingen åtgärd team– eller hur? Men i de flesta fall övertygas våra kunder. Varför? Jo - för att vi levererar kostnadeseffektiva lösningar. Våra experter deltar i Ert projekt, inom alla områden från A-Ö, utför anläggningsspecifika tester och ger Er allt ni behöver för att presentera ett väldokumenterat, lönsamt projekt samt sätta stopp för höga löpande kostnader!

Vinstchecklista

Kommer Ni att tjäna på en kombinerad lösning? Vi har gjort en lista över anläggningar som kan öka vinsten.

Relaterat ämne

En telekomoperatör minskade energiförbrukningen för anläggningarnas kylning med 70 %

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Facts:
Compartment Cooling

Prolongs equipment
service life

Generates substantial
savings

Animation:
Compartment
Cooling
Dantherm Peltier TEC Battery Compartment Cooling Play
Animation:
Flexibox Frikyla
Hur fungerar Flexibox? Play
Make your own
Flexibox free cooling
savings calculation
Calculate