Spara energi i
batteribank
utanför elnätet

Genom att omvandla den traditionella växelströmsdrivna luftkonditioneringslösningen till en likströmsdriven lösning för klimatkontroll – Dual-Zone – så reducerar en mobiloperatör sin energiförbrukning, får en mycket mer effektiv kylning och minskar till och med behovet av kraftomvandlingar från energikällor utanför elnätet till kylsystemet.

En bättre övergripande lösning
En mobiloperatör med verksamheter i flera afrikanska länder ville byta ut sitt kylningssystem som försörjdes med växelström med ett system baserat på likström för att spara in på både energi och utgifter.  Dantherm presenterade en likströmslösning som skulle optimera operatörens övergripande lösning. Med Dantherms lösning finns inget behov av omvandling, den fokuserar kylningen, dessutom är den mycket tillförlitlig och enkel att installera. 

Den afrikanska utmaningen
En mobiloperatör med verksamhet i Afrika har ett antal viktiga frågor att ta ställning till. Utomhustemperaturen stiger till mycket höga nivåer, kraftförsörjningen är ofta instabil eller till och med obefintlig, och anläggningarna är sårbara för vandalism på grund av att den elektroniska utrustningen är dyrbar.  För att skydda sina många afrikanska anläggningar mot värmeskador orsakade av den höga utomhustemperaturen har nu mobiloperatören valt att implementera Dantherms lösning för klimatkontroll Dual-Zone och därmed separera de temperaturkänsliga batterierna från transmissionsutrustningen, förklarar Randi Sandfeld Larsen som är områdes- och försäljningsansvarig.

Separation av kylning och ventilation
I Dantherms lösning Dual-Zone är batterierna placerade i ett utomhuskabinett som försörjs med likström, medan transmissionsutrustningen placeras i ett ventilerat inomhuskabinett. Resultatet är en avsevärt lägre energiförbrukning eftersom operatören bara kyler ner de temperaturkänsliga batterierna. Dessutom drivs Dantherms DC-luftkonditionerare utan växelriktare så att omvandlingskedjan minskas – det här leder till minimal effektförlust och ytterligare besparingar.

Monoblock-design är enkel att installeraOff Grid Battery Bank_ORIGINAL_2
Dantherm byter ut mobiloperatörens befintliga luftkonditionerare med delad utformning mot en monoblock-enhet utan synliga rör. Det här skyddar inte bara enheterna mot vandalism, utan gör dem även mycket enkla att installera.  

Besparingarna varierar
Mobiloperatören har godkänt Dantherms lösning Dual-Zone och Dantherm levererar nu enheterna samtidigt som partnern genomför underhållsarbete på anläggningarna. Besparingarna varierar beroende på anläggning och bestäms av en mängd faktorer, såsom inomhustemperaturen för anläggningen, utomhustemperaturen och anläggningens tidigare energikällor. Om alla alternativ som är möjliga med Dantherms DC-lösning utnyttjas förväntar vi oss att mobiloperatören kommer att göra besparingar på ungefär 60-70 procent på den energi som används för kylning, säger Randi Sandfeld Larsen.

Mobiloperatören får ett antal betydelsefulla fördelar:

  • Anläggningarna utanför elnätet behöver inte längre omvandla den likström som genereras från diesel, solpaneler eller vindkraftverk till växelström, något som orsakat 10-15 procents strömförlust.
  • Då likströmsdriven kylning används förbrukas inte extra ström vid uppstarten. Växelströmsdriven kylning, å andra sidan, förbrukar upp till 10 gånger så mycket som belastningsströmmen varje gång temperaturen når toleransnivån och kylsystemet måste startas igång.
  • Utrymmeskylningen förlänger batteriets produktlivslängd och genererar avsevärda besparingar.
  • Anläggningarna är mer skyddade mot vandalism eftersom monoblock-enheten består av en luftkonditionerare med slutet system, och utan synliga rör.
  • Lösningen är enkel att installera och underhålla.

 

Hur kan Dantherm hjälpa er?

Design, ingenjörsteknik, beräkningar av energibesparingar, säljstöd.

Mer teknik?

Lär dig mer om Dantherms kylningslösningar

We look forward
to answering
your questions!
Online contact form
Contact Dantherm

Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65 
DK-7800 Skive, Denmark

Tel: +45 9614 3783
Fax: +45 9614 3800

Animation:
Flexibox Free Cooling
How does the Free Cooling Flexibox for Telecom Shelters work? Play
Animation:
Dual zone
compartment cooling
Dantherm dual zone battery compartment cooling Play