FRÅNLUFTS- MOT FRIKYLA-
LÖSNING I Sydafrika

En stor mobiloperatör ville utvärdera skillnaden mellan deras nuvarande frånluftslösning och Dantherms Frikyla-lösning, och uppnådde imponerande resultat.

Ett års testinstallation

Kunden ville testa två likvärdiga shelters med två olika kyllösningar:

  • Samma typ av luftkonditionering var installerade
  • Två olika Frikyla-lösningar med styrcentraler, en frånlufts lösning och en Dantherm Flexibox med ACUE styrcentral
  • Två sheltrar placerade i närheten av varandra, med samma tekniskautrustning (likvärdig trafik på siterna) och samma temperatur börvärden
  • Mätningarna gjordes utifrån hur mycket den existerande luftkonditioneringen kördes, när den styrdes av frånluftslösningen eller av Dantherms Flexibox-lösning
  • Testen kördes under ett år från April 2012 till April 2013 
     

Testresultatet påvisade betydande besparingar

Testerna visade på betydande skillnader i energiförbrukning. Frånluftslösningen förbrukade 22.000 kWh, när Dantherms site förbrukade 4.300 kWh. 

Förklaringen till detta är att det finns många sätt att reglera temperaturen i en Telecom site. Dantherms egenutvecklade styrcentral använder en välbeprövad intelligent, energibesparande styralgoritm. Dantherms styrcentral reglerar både firkylan och luftkonditioneringen, med focus på frikyla och använder bara luftkonditionering vid höga temperatur toppar.

Ökande energipriser ger en snabb ROI

Kunden beräknas att uppnå enerigbesparingar på 1.770 EUR/år under 2013 på varje site. Kundens energibolag uppskattar en prisökning på 20-30%/år för de närmaste tre åren, så i det här fallet kommer Dantherms lösning att ge en snabb ROI.

Se diagram nedan för resultaten:
 Africa Case Results 

Mer om teknologin?

Läs i detalj om teknologin bakom Dantherm´s Frikyla-lösning.

Hur mycket kan du spara?

Fråga om en energibesparningsberäkning, utifrån dina specifika uppgifter.

Hur mycket kan
DU spara?
Beräknings verktyg
Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär