Utomhuskabinett:
Från ekonomiska fallgropar
till intjäningsmaskiner

Regelbundna avbrott i driften och ständiga byten av luftkonditioneringsenheter fick en telekomoperatör att överväga en ny leverantör. Resultatet var en mer ekonomisk, pålitlig och energibesparande värmeväxlingslösning från Dantherm.

Ofta förekommande driftstopp för luftkonditioneringen och höga löpande kostnader

En telekomoperatör med bas i Västeuropa hade problem med avbrott i driften av luftkonditioneringen. I vissa fall var det till och med omöjligt att starta de föråldrade enheterna. Eftersom operatören hade fler än 600 kabinett blev resultatet mycket höga kostnader för drift, servicearbete och ständiga byten av luftkonditioneringsenheter.

Dantherm-undersökningen ändrade de ursprungliga planerna

Från början letade operatören efter en liknande, mer pålitlig AC-luftkonditioneringslösning. Men vid en undersökning av anläggningen rekommenderade Dantherm-rådgivaren att Cabinet North _72ppikyla kabinetten med DC-värmeväxling istället för luftkonditionering. Rekommendationen fick ännu mer tyngd genom en beräkning som jämförde värmeväxlaren med en ny, fullt fungerande luftkonditionerare – de potentiella energibesparingarna uppgick till 85 %.

Värmeväxling kontra luftkonditionering i utomhuskabinett

Så vad var tanken med att byta lösning? Tack vare värmeväxlingstekniken skulle temperaturen inuti bara vara något högre än temperaturen utomhus vid utslussning av värme istället för kylning. Därför fanns det inget behov av luftkonditionering, som är mycket energikrävande. Dessutom skulle inkopplingsströmmen vid uppstarten och det stora behovet av växelström – vilket ledde till problemen med höga löpande kostnader och regelbundna avbrott i driften av de ursprungliga luftkonditioneringslösningarna – elimineras, eftersom Dantherm-värmeväxlare förbrukar betydligt mindre ström. Slutligen är värmeväxlingslösningar i allmänhet mer överkomliga i pris än traditionella luftkonditioneringslösningar, och mycket enklare, och därmed billigare, att utföra servicearbete på.

Förbättrad drifttid och ökade besparingar

Operatören samtyckte till att påbörja en testkörning av en Dantherm-värmeväxlingslösning vid ett antal utvalda anläggningar. Testerna genomfördes under mer än ett år, och under den här tiden beslutade operatören att introducera lösningen i fler kabinett runt om i landet. Värmeväxlingslösningarna installerades till och med utan att stänga ner operatörens anläggningar; på så sätt undveks onödiga driftstopp.

Genom att byta från aktiv kylning till en mer pålitlig passiv kylningslösning kunde operatören minska kostnader för utrustning, strömförbrukning och servicebesök. Slutligen förbättrade operatören kundupplevelsen för sina egna slutanvändare genom att undvika driftstopp orsakade av problem med utrustningen.

Hur kan jag dra nytta?

Låt oss undersöka hur vi kan göra samma sak för dig.

Mer teknik?

Få insyn i våra värmeväxlingslösningar.

We look forward
to answering
your questions!

Customer support
+45 96 14 37 83

Contact us online
Facts:
Heat Exchanger

Closed loop cooling
Stepless fan speed control
CFC and refrigerant free
Light-weight plastic core
Filterless design