Kundcase &
Kundreferens
Combo Cooling

 

Nätverksdrift:
Hantering av
hög värmebelastning
med lägsta möjliga
kostnader

Kundcase: nätverksdrift – minimera OPEX Minimering av OPEX för kylning vid multitenant-anläggningar
Multitenant-telekomanläggningar är en ekonomiskt hållbar lösning på problemen med otillräcklig täckning och kapacitet inom nätverk. Den här LTE-anläggningen tryggar fortsatt ekonomisk hållbarhet... Ladda ned som pdf