Kundcase &
Kundreferens
Tetra/Rakel nätverk

 

Tre hemligheter bakom
en ekonomiskt hållbar
nätverksinfrastruktur

Dantherms hemligheter för att spara energi i hållbara nätverk Den här artikeln baserar sig på introduktionen av ett nytt TETRA-nätverk
och behandlar en innovativ metod för att garantera ekonomisk hållbarhet, hög täckning, hållbarhet och tillförlitlighet för ny och befintlig nätverksinfrastruktur. Läs detta kundcase

Lösning med
integrerat kabinett
för Tetra-nätverk

Dantherms lösningar med integrerade kabinett tetra-nätverk Problem med belastningstoppar orsakade avbrott i det befintliga GSM-nätverket.
Tillförlitlighet och drifttid stod i fokus när ett nytt system implementerades... Läs detta kundcase