Produkter för kylning
av elektronik

För shelters, kabinett och teknikrum.

Pålitlig kylning av elektroniska komponenter ger en energibesparing och minimerar driftstop.

Dantherms kyllösningar för elektronik kan anpassas efter kundens behov och säkerställer låga driftskostnader.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär

Visa

Produkt Kapacitet Spänning Installation Tillämpning

Flexibox frikyla för Telecom

View more
 • från 4,8 upp till 10 kW
 • AC
 • DC
 • Shelter / Rum
 • Kabinett / bod
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Telecom kiosk
 • Telecom site
 • Telecom hus
 • Radiobasstation
 • RNC nod
 • Elektronikrum
 • Kraftrum
 • Generatorstation
 • Turbinrum
 • Serverrum & Serverhall

Deplacerande frikyla

View more
 • 3 kW
 • AC
 • DC
 • Shelter / Rum
 • Kabinett / bod
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Radiobasstation
 • Nätverks Kabinett
 • Elektronikrum
 • Serverrum & Serverhall
 • DC Powered Sites

Frikyla med hög kapacitet

View more
 • 12 kW
 • AC
 • DC
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Telecom hus
 • Telecom site

Combo Cooling

View more
 • 6 kW
 • AC
 • DC
 • Shelter / Rum
 • Shelter / Room
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Nätverks Kabinett
 • Elektronikrum
 • Kraftrum
 • Generatorstation

DC Air Conditioner för Telekom

View more
 • upp till 450 W
 • DC
 • Shelter / Room
 • Cabinet / Enclosure
 • Compartment
 • Radio base stations
 • Electronics enclosures
 • Hybrid Telecom Sites
 • DC Powered Sites
 • Battery Compartments
 • Power supply rooms
 • Network & computer rooms
 • Automation control cabinets
 • Drive stations
 • Bill boards
 • Kiosks
 • Ad boards
 • Displays

Värmeväxlare

View more Dantherm Heat Exchanger Collection
 • Upp till 3 kW
 • DC
 • Kabinett / bod
 • Skåp
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Telecom site
 • Radiobasstation
 • Elektronikrum
 • Generatorstation
 • Reklamskyltar & reklampelare

DC Thermosiphon

View more Thermosiphon Telecom cooling products by Dantherm
 • Upp till 1,5 kW
 • DC
 • Shelter / Rum
 • Kabinett / bod
 • Skåp
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Radiobasstation
 • Elektronikrum
 • Kraftrum
 • Generatorstation
 • Serverrum & Serverhall

Peltier TEC

View more
 • 0,2 kW
 • DC
 • Kabinett / bod
 • Skåp
 • Telecom shelter
 • Telecom site
 • Radiobasstation
 • Elektronikrum
 • Reklamskyltar & reklampelare