Combo Cooling

 • Dantherm Combo Cooling 6000/900 – hybridkylning 6 kW Combo Cooling 6000/900

För telekom-shelters och -apparatskåp.

I Dantherms Combo Cooling-enheter kombineras frikylning och luftkonditionering för att uppnå den mest energieffektiva kylningen och generera otroliga besparingar. Enheterna är utformade för att spara energi i normalt driftläge och har luftkonditionering som backup i mycket varma klimat, vilket är en fördel.

Fullständig värmehantering för extrema miljöer

Dantherms Combo Cooling-enheter är fullständiga värmehanteringssystem. De är konstruerade för att skydda ett kabinett, shelter eller utrymme från damm och vatten. Detta gör systemen till idealiska lösningar, även för de mest extrema miljöerna och alla geografiska marknader.

Hybridkylning med hög kapacitet

Enheterna i Dantherms Combo Cooling-serie markerar starten för en ny generation lösningar inom hybridkylning. Utgångspunkten för de här enheterna är ett nytt perspektiv på grunderna inom kombinerad kylning, där fokus ligger på frikyla i stora volymer. Combo-lösningarna har ett skydd för luftintaget som är utvecklat av Dantherm, AirMazepatentsökt,  som leder bort vatten, sand, löv och snö innan det når filtret.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Combo Cooling
High-capacity Free Cooling in combination with Air Conditioner in Telecom Shelter Play
Fakta om tillbehör:
AirMaze

För frikylningsenheter inomhus och utomhus
Skydd mot: vatten, sand, snö och löv
Stort luftintagsområde
Förlängd filterlivslängd
Insektsskydd som tillval

 • Combo Cooling-fläkt 6000/900 för kylning av telekom-shelter från Dantherm Till Combo Cooling 6000/900 används energieffektiva fläktar.
 • Filter för Dantherm Combo Cooling 6000/900 Med filtret för Combo Cooling 6000/900 hålls miljön ren i telekomanläggningen så att anläggningsdriften tryggas.
 • Motordrivet spjäll till Dantherm Combo Cooling 6000/900, som sköter luftblandningen vid frikylning Det motordrivna spjället släpper in rätt mängd utomhusluft i telekomanläggningen vid frikylning. Det är en del av den avancerade styrningsstrategi som används för att hålla rätt temperatur i ett shelter genom minimal energiförbrukning.
 • Combo Cooling 6000/900: enkel åtkomst vid service – utvecklat av Dantherm Combo Cooling 6000/900 är konstruerad för enkelt underhåll och service med åtkomst till kylsystemet via sidopaneler.
 • Dantherm Combo Cooling 6000/900 – åtkomlighet vid service Det är enkelt att nå kylsystemet till Combo Cooling 6000/900, det görs genom sidopanelen.
 • Elkablar nås smidigt vid service av Dantherms Combo Cooling 6000/900 som används för kylning av telekom-shelter. Åtkomsten till elkablar och elektriska komponenter vid service sker enkelt via sidopanelen till Combo Cooling 6000/900.
 • Skärm för Dantherms Combo Cooling 6000/900 för telekomanläggningar Skärmen visar driftstatus för Combo Cooling 6000/900 och gör det enkelt att se drift- och larmstatus, och ändra driftparametrarna.
 • Dantherms motordrivna frånluftsspjäll för värmehantering i telekomanläggningar. Det motordrivna frånluftsspjället används vid vissa större anläggningar eller anläggningar med komplicerade luftvägar. Det förbättrar effektiviteten hos frikylningen och temperaturfördelningen i anläggningen.
Dantherm Combo Cooling – kapacitet6000/900
Spänning AC eller DC AC och DC
Spänning i VAC / VDC 1x230/48
Frekvens i Hz

50 (1-fas) 

Frikylningskapacitet i kW vid Δt = 10 °C 9000
Frikylningskapacitet i W/K vid Δt = 1 °C 900
Kapacitet för luftkonditionerare i W
vid 27 °C inomhus och 35 °C utomhus
8300
Vikt i kg -
Användningsområde
 • Teknik & Telecombod
 • Telecom shelter
 • Nätverks Kabinett
 • Elektronikrum
 • Kraftrum
 • Generatorstation
Funktion och fördelar

Dantherm Combo Cooling

 • Energieffektiva kylsystem
 • Fullständig värmehantering med frikylning, aktiv kylning och uppvärmning
 • Enkel installation i shelters och apparatskåp inomhus och utomhus
 • Skydd mot damm, vatten, sand, löv och snö
 • Nödkylningsläge om strömavbrott inträffar
 • Digitalt styrsystem för klimatisering och övervakning, dessutom inställningar som kan ändras
DANTHERM COMBO COOLING 6000/900 
Frikylning Frikylning Kyler med utomhusluft. Den mest energieffektiva kylmetoden. bullet
Luftkonditionering Luftkonditionering Tack vare en inbyggd luftkonditionerare säkerställs att kundens maximala temperaturtröskel inte överskrids. bullet
Uppvärmning Uppvärmning En extern värmare kan anslutas och styras med Dantherm CC4-styrsystemet. Detta gör att den önskade temperaturen kan hållas i krävande miljöer. bullet
Nödkylning på grund av överskriden maxtemperatur Överskriden maximal temperatur Om den inre shelter-temperaturen ligger ovanför max så tolkar enheten detta som ett fel och startar frikylning med full effekt. bullet
Nödkylning på grund av avbrott i växelströmsnätet Avbrott i växelströmsnätet Om ett avbrott i växelströmsnätet inträffar så tolkar enheten detta som ett fel och startar frikylning med full effekt. bullet
Luftblandning Temperaturreglering Om det är kallt utomhus kan det bli för mycket med fullständig frikylning. Därför regleras luftöppningen i spjället gradvis av enheten så att börvärdestemperaturen kan hållas. bullet
Dantherm-styrsystemet – funktioner 6000/900 
Dantherm Fjärrstyrd klimatkontroll Fjärrövervakning Ger användaren fullständig klimatkontroll, dessutom fjärrövervakning och ändring av kylstatus och inställningar. bullet
Dantherm CC4 bullet
Flexibel parameterinställningar Flexibla inställningar Det går att anpassa de flesta av parametrarna i styrsystemet. bullet
Kan styra flera externa enheter Styrning av externa enheter Det finns inte något behov av fler intelligenta styrsystem. ; 2 luftkonditionerare, 1 värmare, 1 externt spjäll, 1 extern Flexibox. bullet
Digital filterstatus detektor Digital detektor Förenklar uppskattningar av när filterbyten ska ske. bullet
Enkel dataloggning Enkel dataloggning Loggning av alla data på SD-kort. bullet
Inbyggd SD-kortläsare Inbyggd kortläsare Möjliggör dataloggning och enkel överföring av användarspecifik styrningsstrategi. bullet
Modbus-/RTU-RS485-kommunikation bullet
Tillval TCP/iP-nätverkskommunikation TCP/iP-nätverkskommunikation Via Dantherms fjärrstyrda klimatkontroll. bullet
Inbyggd fasövervakning Inbyggd fasövervakning Detta förhindrar att kompressorn körs åt motsatt håll under installationen – om det inträffar går det inte att kyla. bullet
Allmänna funktioner 6000/900 
Utomhusenhet Utomhusenhet Behövs inget utrymme inuti ett shelter. bullet
Plug and Play Plug and Play Kyltekniker behövs inte. bullet
Monoblock Monoblock Enkel installation. bullet
Inbyggd Flexibox Inbyggd frikylning Hög frikylningskapacitet. bullet
Inbyggt spjäll Spjäll För frikylning och temperaturkompensation. bullet
Högkvalitativa komponenter Högkvalitativa komponenter Lång produktlivslängd och längre underhållsintervaller. bullet
Stor yta utbytbart G4-filter Utbytbart G4-filter Längre tidsintervall mellan filterbyten. 1 m2 (F5- och F7-filter finns som tillval)  bullet
Enkel anpassning Title Enkelt filterbyte. Mycket anpassningsbara efter olika föroreningsnivåer. av filtertyp bullet 
Isolering mellan filter och filterram bullet
Smidig installation Title Ramen gör att installationen blir enkel, även om anläggningen är föråldrad eller vid byten. med ram för standardinstallation bullet
RAL-färg Title Färger som håller länge: RAL 7015 (mörkgrå) och RAL 7035 (ljusgrå). och plåtdelar av hög kvalitet bullet
Avancerat styrsystem och styrfunktioner Title Optimerar energibesparingar och anslutningsalternativ till andra enheter. bullet
Inbyggt insektsskydd Title I enlighet med GR487. Skydd mot stora insekter som bin och andra bobyggande insekter. bullet
Luftintag AirMaze Title Dantherm-utvecklat luftintag som skyddar enheten från sand, vatten, snö och löv. bullet
Utomhustemperaturintervall för drift från -40 °C till 55 °C bullet
CE-godkänd  bullet
Dörrlås och inbrottssäker konstruktion  bullet
Konstruktion och design 6000/900 
Filterlarm bullet
Fuktdetektor som tillval  bullet
Monoblock, slutet kylsystem, 100 % testat från fabrik. bullet
Köldmedium R410a. bullet
Drift både på 50 och 60 Hz. bullet 
Servicehandbok

Datablad AirMaze