Frånluft mot Frikylnings-
Teknologi

Tekniken bakom Frånlufts- och Frikyla-lösningar har olika komplexitet. Det innebär att äkta Frikyla kan generera mer besparingar och bibehålla en renare sluten miljö.

Vad är skillnaden mellan Frånluft och Frikyla?

I grund och botten är båda systemen styrd ventilation och består av samma komponenter - fläkt, filter och en termostat eller styrcentral. Men i praktiken kan vi se många skillnader i hur komponenterna är reglerade och dimensionerade.

I nedanstående tabell beskriver vi och jämför de två versionerna av styrd ventilation:

Jämförelse av de två teknologierna

Frånluft

Frikyla(av Dantherm)

Övertryck - försäkra att bara filtrerad luft kommer in i den slutna miljön.    bullet
Undertryck - luften släpps in genom ett filter men kommer även in via alla läckage i rummets konstruktion  bullet  
Filter på luftintag  bullet  bullet
Övertrycksspjäll    bullet
Möjlighet att styra luftflödet via ett motoriserat spjäll    bullet

Total klimatreglering på siten; frikyla, värme, luftkonditionering, recirkulation (förhindra hotspot) och nödkyla

  bullet
Avstängning i händelse av brand    bullet
Larmövervakning och larmlog    bullet
Övervakningsalternativ    bullet
Energioptimerad programvara är implementerad i styrningen av frikylan    bullet


Varför övertryck?

Frikyla (av Dantherm) använder ett övertryck, vilket betyder att bara filtrerad luft kommer in i sheltern. Om det uppstår en spricka eller läckage i rummet kommer luften att tryckas ut genom detta hål och sheltern förblir ren.

Hur viktig är regleringen av systemet?

Enligt vår erfarenhet kan styrningen av systemet vara skillnaden mellan tillräcklig besparing och enorm besparing. Dantherm's egenutvecklade styrcentraler kombinerar vår termodynamiska erfarenhet med våra kunders praktiska utmaningar. Denna kunskap har finjusterats under våra 5 generationer av frikyla-lösningar. I exemplet nedan användes likvärdiga fläktar - det var styrcentralen som gjorde skillnaden. 

Är fläkten viktig?

Ja - valet av fläkt är mycket viktig och den bör vara dimensionerad efter kylkraven, fläktens effekt och hur den praktiskt kan placeras i rummet för att ge tillräcklig luftväxling.

Vad är total klimatreglering?

Vår erfarenhet från åren i den globala Telecom industrin är att siter ofta är utrustade med system från olika kyl- och värmeleverantörer - och att dessa system ofta hamnar i konflikt med varandra. Dantherm har därför valt att kombinera existerande system med en intelligent, energibesparande styrningsstrategi. Hur värdefull den är i praktiken visar exemplet nedan, som härrör från ett samarbete med en kund i Sydafrika (Läs hela case storyn):

Africa Case Results

Sydafrika case story

Läs hela case storyn och se beräkningarna bakom resultaten.

Hur mycket kan du spara?

Fråga om en energibesparningsberäkning, utifrån dina specifika uppgifter.

Hur mycket kan
DU spara?
Beräknings verktyg
Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär