Peltier TEC-teknik

Utrymmeskylning förlänger produktlivslängden för elektronisk utrustning med olika temperaturkrav.

Peltier TEC-kylning – så fungerar det

När spänning tillförs till en termoelektrisk enhet skapas en temperaturskillnad som får laddade bärare i materialet att sprida sig från den varma till den kalla sidan, och därigenom orsaka en termisk ström; detta kallas även Peltier-effekten.

Peltier TEC batterikylningDen här effekten kan bland annat användas till att ändra temperaturen för ett visst objekt. En Peltier-enhet är med andra ord en termoelektrisk värmepump; när likström färdas genom den så skapas värme eller kyla av elektroderna som förflyttar sig. Därför kan Peltier-enheten användas för uppvärmning, kylning eller temperaturreglering.

De största fördelarna med en Peltier-enhet är att det inte finns vätska i kylsystemet och att de rörliga delarna är så få som möjligt; dessutom har den litet format och flexibel form, vilket ger många installationsalternativ.

Dubbla klimatzonerPeltier-tekniken är väl lämpad för utrymmeskylning och används ofta i kombination med lösningar för passiv kyla eller frikyla för att uppnå optimala besparingar. Områdesindelad kylning av temperaturkänsliga komponenter möjliggör en högre temperatur för de icke-temperaturkänsliga komponenterna.

ZonUtrustningVanliga temperaturkrav

Zon 1
Shelter

 Radio och elkraftsutrustning

Över utomhustemperatur
30 °C - 55 °C

Zon 2
Batteriutrymme

Batteri och UPS-utrustning

Under temperatur för shelter
20 °C - 30 °C

 

Dantherm Peltier TEC utrymmeskylningPeltier TEC, batteri, luftflöde

Dantherm Peltier termoelektrisk kylare (Peltier TEC) är baserad på Peltier-principen och optimerad för industriell användning i telekomutrymmen. Det här innebär bland annat att enheten är tillverkad av högkvalitativa komponenter som ger en avsevärt längre produktlivslängd jämfört med andra kommersiellt tillgängliga Peltier-enheter.

Dantherm Peltier TEC uppfyller kraven inom telekombranschen genom att ha lång produktlivslängd, högre kapacitet och effektivitet än kommersiella Peltier-enheter – det här gör systemet till en optimal lösning för t.ex. kylning av batteriutrymmen.

 

Mått (H x B x D)

mm 

400 x 180
x 208 

Vikt kg  8
Arbetstemperatur  C  -20 till +50
Kylkapacitet vid 32 C
på insidan och 32 C omgivande torr luft
W  200
Strömförbrukningsläge
vid 32 C på insidan och 32 C omgivande
 W 450 
Ljudnivå vid 2 meter
från framsida 80 % fläkthastighet
dB(A)   62
 Inspänningsområde  VDC  36

Peltier TEC-lösning

Läs mer om vår Peltier TEC-lösning

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Dual zone
compartment cooling
Dantherm dual zone battery compartment cooling Play
Facts:
Peltier TEC

Based on peltier technology
Enables dual climate zones