Energibesparings Kalkylator
Flexibox Frikyla

INDATA

Välj land

Ange värmeavgivning för utrustning

Ange önskad temperatur i siten

Koefficienten för effektivitet på luftkonditioneringen som jämförs

Beräkna

Kalkylerad Årlig Energibesparing

Endast Luftkonditionering

Årlig Energiförbrukning kWH

Luftkonditionering + Flexibox 900, 48 V DC

Årlig Energiförbrukning kWH
Årlig Energibesparing kWH eller

Endast Luftkonditionering Luftkonditionering + Flexibox 900, 48 V DC

Ovanstående information och kostnadsbesparingar beräkningar är endast estimerade. Varje applikation är olika och faktiska resultat kan variera. All testning och verifiering av faktisk prestanda och kostnadsbesparingar är kundens ansvar.

Hur mycket kan du spara?

Fråga om en energibesparningsberäkning, utifrån dina specifika uppgifter.