Ny kylningsstrategi
resulterade i totala
energibesparingar på 32 %

En spansk bredbandsleverantör och telekomoperatör ville hitta ett sätt att minska energiförbrukningen med minst 20 % i fler än 100 000 shelter-utrymmen som innehöll radiosändningsutrustning och batterirack.

Dantherm testinstallation stora energibesparingarDe var särskilt intresserade av en lösning som optimalt sett skulle skydda all inre elektronik, trots att radiosändningsutrustningen och batterierna hade olika temperaturkänslighet.

Den befintliga kylinstallationen bestod av traditionell luftkonditionering – vilket var den huvudsakliga kylmetoden – med frikyla i reserv och en konstant övergripande anläggningstemperatur på 23 °C för att skydda batterierna.

Anläggningsanalys och rekommendationer

Via en teknisk konsult tog operatören kontakt med Dantherm. Efter besök på anläggningen, en särskild analys av kylbehovet och specifikationer från kunden upprättade Dantherm en testanläggning baserad på följande rekommendationer:

Lösningen: mindre aktiv kylning – mer hållbarhet

Testanläggningen delades in i två zoner med batterierna placerade i en isolerad batterilåda. Temperaturen i den övriga delen av shelter-utrymmet höjdes till 38 °C vilket gjorde det möjligt att nyttja mer frikyla istället för aktiv kylning. 

Diagrammen ovan visar tydligt att den kombinerade (och förnyade) användningen av frikyla och luftkonditionering skapar betydande energibesparingar avseende kylning.

Genom att höja den inre temperaturen och använda frikyla som huvudsaklig kyllösning minskade användningen av aktiv kylning med 62 % – från 24 timmar/dygn till 9 timmar/dygn i genomsnitt. Sammanlagt minskade anläggningens energiförbrukning med 32 % och den nya installationen minskade till och med slitaget på luftkonditioneraren – därmed förlängs enhetens produktlivslängd.

Hur fungerar Dual Zone-kylning?

Du hittar förklaringen med tillhörande bilder på våra tekniksidor

Hur mycket kan jag spara?

Ni kan beräkna era uppskattade besparingar nu, eller fråga efter rådgivning som inte är bindande.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation: Dual Zone
utrymmeskylning
Dantherm Dual Zone batteriutrymmeskylning Spela upp
Hur mycket kan
DU spara?
Beräknings verktyg