Frikyla Energibesparing

Skapa stora energibesparingar genom att lägga till en Flexibox-frikylningslösning – utöver en befintlig konventionell luftkonditionerare – i ert telekomshelter! Besparingarna visas som beräknade årliga besparingar och har ett samband med den önskade rumstemperaturen.

Plats Välj inomhustemperatur
Argentina
Buenos Aires
25 °C - 66 % energibesparingar
30 °C - 87 % energibesparingar
35 °C - 95 % energibesparingar
Australien
Sydney
25 °C - 65 % energibesparingar
30 °C - 89 % energibesparingar
35 °C - 95 % energibesparingar
Brasilien
Rio de Janeiro
25 °C - 13 % energibesparingar
30 °C - 52 % energibesparingar
35 °C - 85 % energibesparingar

Kina
Peking

25 °C - 56 % energibesparingar
30 °C - 79 % energibesparingar
35 °C - 94 % energibesparingar
Kina
Shanghai
25 °C - 55 % energibesparingar
30 °C - 75 % energibesparingar
35 °C - 92 % energibesparingar
Colombia
Bogota
25 °C - 90 % energibesparingar
30 °C - 94 % energibesparingar
35 °C - 96 % energibesparingar
Egypten
Kairo
25 °C - 39 % energibesparingar
30 °C - 64 % energibesparingar
35 °C - 86 % energibesparingar
Finland
Helsingfors
25 °C - 91 % energibesparingar
30 °C - 95 % energibesparingar
35 °C - 97 % energibesparingar
Tyskland
Berlin
25 °C - 88 % energibesparingar
30 °C - 95 % energibesparingar
35 °C - 97 % energibesparingar
Indien
Delhi
25 °C - 25 % energibesparingar
30 °C - 41 % energibesparingar
35 °C - 70 % energibesparingar
Japan
Tokyo
25 °C - 61 % energibesparingar
30 °C - 84 % energibesparingar
35 °C - 94 % energibesparingar
Kazakstan
Astana
25 °C - 75 % energibesparingar
30 °C - 91 % energibesparingar
35 °C - 96 % energibesparingar
Mexiko
Mexico City
25 °C - 84 % energibesparingar
30 °C - 93 % energibesparingar
35 °C - 96 % energibesparingar
Nigeria
Lagos
25 °C - 0 % energibesparingar
30 °C - 36 % energibesparingar
35 °C - 87 % energibesparingar
Sydafrika
Johannesburg
25 °C - 75 % energibesparingar
30 °C - 92 % energibesparingar
35 °C - 95 % energibesparingar
Ryssland
Moskva
25 °C - 77 % energibesparingar
30 °C - 91 % energibesparingar
35 °C - 96 % energibesparingar
Serbien
Belgrad
25 °C - 77 % energibesparingar
30 °C - 91 % energibesparingar
35 °C - 96 % energibesparingar
Singapore
Singapore
25 °C - 0 % energibesparingar
30 °C - 24 % energibesparingar
35 °C - 82 % energibesparingar
Spanien
Madrid
25 °C - 70 % energibesparingar
30 °C - 84 % energibesparingar
35 °C - 94 % energibesparingar
USA
Boston
25 °C - 70 % energibesparingar
30 °C - 89 % energibesparingar
35 °C - 95 % energibesparingar
USA
Houston
25 °C - 41 % energibesparingar
30 °C - 65 % energibesparingar
35 °C - 87 % energibesparingar
USA
Salt Lake City
25 °C - 67 % energibesparingar
30 °C - 82 % energibesparingar
35 °C - 93 % energibesparingar

I beräkningarna av besparingarna jämförs användning av en luftkonditioneringsenhet som enda kylningskälla i ett shelter med en kombination av Flexibox-frikylning och en luftkonditionerare. Förutsättningarna för beräkningarna är ett "K-värde" för isolering på 2 W/m2xΔt och en shelterstorlek på HxBxL (2,8 x 3 x 3 m). Varje beräkning genereras från medeltemperaturdata för 10-15 år och dessa extraheras från väderdatabaser.

Den information som visas och efterföljande beräkningar av kostnadsbesparingar är endast uppskattningar. Varje tillämpning skiljer sig från de övriga och de faktiska resultaten varierar. Alla tester och verifiering av faktiska prestanda och kostnadsbesparingar ansvarar kunden för.

Hur mycket kan
DU spara?
Beräknings verktyg
Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Flexibox Frikyla
Hur fungerar Flexibox? Play