Kundcase &
Kundreferens
Tetra/Rakel nätverk

 

Tre hemligheter bakom
en ekonomiskt hållbar
nätverksinfrastruktur

Dantherms hemligheter för att spara energi i hållbara nätverk

Den här artikeln baserar sig på introduktionen av ett nytt TETRA-nätverk
och behandlar en innovativ metod för att garantera ekonomisk hållbarhet, hög täckning, hållbarhet och tillförlitlighet för ny och befintlig nätverksinfrastruktur.

Läs detta kundcase