Delad DC-luftkonditionering

 • Dantherm DC Split Air Conditioner 3500 for Telecom and battery compartment cooling DC Split Air Conditioner 3500

48 V DC Split Air Conditioner för kabinett, apparatskåp och batteriutrymmen inom telekom.

Dantherm DC Split Air Conditioner är en högeffektiv, helt likströmsdriven, delad luftkonditionerare för telekomnätverk. Med den här lösningen behövs inte någon växelriktare och funktionerna överträffar de som finns i traditionella komfortkylsystem med råge.

Anläggningsdrift i svaga kraftnät

DC Split Air Conditioner är utformad för energieffektiv kylning av telekomanläggningar som är beroende av kontinuerlig drift under alla slags förhållanden utomhus. Enheten är byggd för att drivas med batterireservkraft – därmed säkerställs anläggningens drift, även vid strömavbrott och oregelbunden strömtillförsel.

Effektiv kylning för hybridanläggningar

Enheten drivs helt och hållet med likström och funktionen med frånkoppling vid låg spänning förlänger batterilivslängden om låg batterispänning uppstår. Dantherms DC Split Air Conditioner-enheter är därför mycket väl lämpade för anläggningar med batterireservkraft och hybridanläggningar som drivs med förnybara energikällor.  

Energieffektiv likströmskylning

Eftersom Dantherms DC Air Conditioner-enheter är kapacitetsreglerade tillför de bara precis den mängd kyla som behövs. Detta innebär att de är mycket mer effektiva under användning än traditionella luftkonditionerare, DC-luftkonditionerare med växelriktare och till och med traditionella DC-luftkonditionerare utan växelriktare.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Fakta: DC Air Conditioner

Ingen effektförlust vid omvandling
Växelriktare behövs inte
Kapacitetsreglerad drift
Monoblock-enheter och delade enheter
Slutet kylsystem
Mycket höga prestanda
Högkvalitativ kompressor
Energieffektiva fläktar
För anläggningar utanför elnätet och hybridanläggningar
Idealisk för batterikylning

Ladda ned vitbok
Ladda ned vitbok, DC-luftkonditionering med kapacitetsreglering från Dantherm

Hämta den fullständiga dokumentationen som den här artikeln bygger på, inklusive detaljerade testmiljödata och en diskussion av resultaten.

Hämta vitbok
Användningsområde
 • Radio base stations
 • Electronics enclosures
 • Hybrid Telecom Sites
 • DC Powered Sites
 • Battery Compartments
 • Power supply rooms
 • Network & computer rooms
 • Automation control cabinets
 • Drive stations
Funktion och fördelar

Dantherm DC Split Air Conditioner 3500

 • Ren inre miljö: slutet kylsystem
 • Låg inkopplingsström: äkta DC-luftkonditionerare
 • Ingen effektförlust vid omvandling: ingen växelriktare
 • Minimering av varma områden: genom högt luftflöde säkerställs konstant luftcirkulation
 • Stabila prestanda: Varvtalen för kompressor/fläkt påverkas inte av variationer i matningsspänningen
 • Energieffektiv: Likströmsförsörjning och med kapacitetsreglering
 • Kylning efter behov: Bibehåller kapacitetsreglerad rumstemperatur vid aktivering av master
 • Förväntad produktlivslängd: 10 år
 • Dantherm DC Split Air Conditioner 3500 - 48 V DC for Telecom shelters and enclosures 48 V DC Split Air Conditioner 3500 with CC0 controller for Telecom cabinets, shelters and enclosures.
 • Dantherm DC Split Air Conditioning, indoor unit, energy-efficient split dc air conditioning for Telecom Dantherm DC Split Air Conditioner 3500, back of indoor unit.
 • Dantherm DC Split Air Conditioner for Telecom, view of built-in controller Dantherm CC0. View of built-in Dantherm CC0 controller.
 • Dantherm DC Split Air Conditioner, cabling details. Dantherm DC Split Air Conditioner 3500 - Indoor unit cabling details.
Dantherm DC Split Air Conditioner 3500
  bullet
  bullet
  bullet
Förväntad produktlivslängd minst 10 år. bullet
Noggranna tester: läckage, funktion, spänningstålighet, jord (0) bullet
Styrsystem och sensorer  3500
Inbyggt styrsystem. bullet
Äkta DC-fläktar, .  bullet
Justerbart kylbörvärde.  bullet
Ändringsbara parametrar.  bullet
Sensorn är placerad i cirkulationsluftströmmen.  bullet
Servicehandbok
Ladda ned datablad för DC Split Air Conditioner