Frikyla med
hög kapacitet

  • Dantherms frikyla med hög kapacitet för telekom-shelter, upp till 12 kW Dantherm TKS60
  • Dantherms frikyla upp till 12 kW: frikyla med hög kapacitet för telekom-shelter Dantherm TKS60
  • Frikyla med hög kapacitet från Dantherm för telekom-shelter Dantherm TKS60

för telekom-shelter

TKS60 är en frikylningsenhet med hög kapacitet som är utformad för att styra den inre miljön i ett kommunikations-shelter med minimal energiförbrukning.

Genom ventilation i ett övertryckssystem leder TKS60 effektivt bort överflödig värme från den temperaturkänsliga utrustningen – och bibehåller den inre temperaturen inom de definierade gränserna.

Mycket stora besparingar för kylning – till och med i extremt varma klimat

TKS60 förlänger produktlivslängden för luftkonditionerarna, skapar oerhörda energibesparingar och kan styra befintliga luftkonditioneringsenheter. Fråga Dantherm om beräkningar på energibesparingar i ert nätverk.

Enheten tillhör den 5:e generationen av Dantherm-frikylningsenheter, med inbyggt Dantherm-styrsystem. Konstruktionen inrymmer många års kunskaper om klimatkontroll och energieffektivitet.

 
Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
  • Dantherms frikyla med hög kapacitet för telekom-shelter Tre vinklar av Dantherm TKS60 för shelter-kylning med hög kapacitet
  • Dantherm TKS60 för frikylning med hög kapacitet inom telekom Dantherm TKS 60, detaljer på insidan
  • Dantherms frikyla med hög kapacitet Dantherm TKS60, fläkt
  • Dantherm-frikyla för kylbehov upp till 12 kW Dantherm TKS60, styrsystem
  • Dantherm TKS60 för frikylning med hög kapacitet inom telekom Dantherm TKS60, främre galler
Dantherms frikyla med hög kapacitet TKS60
Automatiserad växling av kyllägen Energioptimerad algoritm för kylning Dantherm TKS60 är ett fullständigt värmehanteringssystem. Klimatenheterna kontrolleras via Dantherm-styrsystemet, så att den önskade temperaturen kan upprätthållas på det mest energioptimerade sättet. bullet
Frikyla med hög kapacitet Kylbehov upp till 12 kW Uppmätt enligt ΔT=10 °C bullet
Aktiv kylning Aktiv kylning Befintlig extern luftkonditionering kan anslutas och styras för att säkerställa att den maximala temperaturtröskeln inte överskrids. bullet
Uppvärmning: styrning av extern värmekälla bullet
Nödkylning Om överhettning uppstår Säkerhet genom redundant kylning Om inomhustemperaturen stiger ovanför börvärdet tolkar enheten detta som att luftkonditioneringen inte fungerar och startar maximal kylning för att säkerställa fortsatt drift i anläggningen. NB: Endast DC-strömförsörjda enheter. bullet
Installation TKS60
Installation inomhus och utomhus  bullet
Dörr-, golv- och takmontering Dörr-, golv- och takmontering Många olika monteringsalternativ bullet
Plug-and-play bullet
Strömförsörjning TKS60
230 V AC bullet 
48 V DC bullet
Typ av styrsystem TKS60
Dantherm ACUE 3000-styrsystem för 48 V DC bullet 
Dantherm TKS 3000-styrsystem för 230 V AC bullet
Tillval Remote Climate Control Remote Climate Control Fjärrövervakning och -konfiguration av driftdata. bullet
Funktioner för styrsystem TKS60
LCD-skärm direkt på styrsystemet bullet 
Kan styra ett stort antal externa enheter; luftkonditionerare, värmekälla, motordrivna spjäll. bullet
RS232-kabelanslutning för bärbar dator eller fjärrövervakning ModBus över RS232-kommunikation Möjliggör fjärrövervakning och installation på plats och underhållssupport via bärbar dator. bullet 
Digital statusdetektor för filter bullet
Logg med 200 rader för larm bullet
Steglös och anpassningsbar styrning av fläkthastighet bullet
Fläktövervakning som innefattar varv/min och strömförbrukning bullet
Övriga funktioner TKS60
M5 filter som standard – F7 filter som tillval  bullet
Utomhustemperaturintervallet för drift är -40 till +55 °C bullet
Isolerat kabinett Hållbarhet och prestanda För drift i extrema temperaturer. Det går att försluta ett shelter helt och hållet under extremt kalla perioder. bullet 
Tillval AirMaze (patentsökt) AirMaze (patentsökt) Tillvalsfunktion som förhindrar att vatten och sand tränger in och säkerställer hög kapslingsklass. bullet 
Dantherms frikyla med hög kapacitet TKS60 230 V
(EC-fläkt)
A
230 V
(EC-FLÄKT)

B
48 V
(EC-fläkt)
Spänning AC eller DC AC AC DC
Maxkapacitet i kW
vid Δt = 10 °C
12 12 12
Maximalt luftflöde m³/h

3700

4200

3200
Vikt i kg 51 53 50

 

Dantherm AirMaze(patentsökt)

 bullet  Inomhusmonterade frikylningsenheter

bullet   Skydd mot vatten, sand, snö och löv som sprids med vinden

AirMaze Panel i text

Motordrivet spjäll

Motordrivet _spjäll _för _Flexibox-luftutlopp

Styrsystem

bullet   Inbyggt styrsystem 

bullet   Dantherm TKS 3000 

TKS_3000_för _Flexibox
 

Styrsystem

bullet   Inbyggt styrsystem 

bullet   Dantherm ACUE 3000 

ACUE_3000_för _Flexibox

Styrsystem

bullet   Dantherm Remote Climate Control 

RCC-produktlista 200x180px

 

 

Servicehandbok (EN)

Datablad AirMaze

Datablad styrsystem

Datablad Dantherm TKS 60