Teknik för kylning
av batteriutrymme

Områdesindelad kylning av batterier och temperaturkänsliga komponenter möjliggör en högre temperatur för de icke-temperaturkänsliga komponenterna.

Utrymmeskylning – så fungerar detPeltier TEC batterikylning

I Dantherms lösningar för utrymmeskylning används antingen Dantherm DC-luftkonditionerare eller Dantherm Peltier TEC för att reglera temperaturen hos ett visst objekt. Både DC-luftkonditioneringstekniken och Peltier-tekniken är väl lämpad för utrymmeskylning och används ofta i kombination med lösningar för passiv kyla eller frikyla för att uppnå optimala besparingar.

Peltier TEC, batteri, luftflödeDe största fördelarna med en Dantherm Peltier TEC är att det inte finns vätska i kylsystemet och att de rörliga delarna är så få som möjligt; dessutom har den litet format och flexibel form, vilket ger många installationsalternativ.

Den största fördelen med Dantherms DC-luftkonditionerare är den energieffektiva kylningen som sker med hjälp av en äkta likströmsdriven lösning utan växelriktare.   

ZonUtrustningVanliga temperaturkrav

Zon 1
Shelter

Radio och elkraftsutrustning

Över utomhustemperatur
30 C - 55 C

Zon 2
Batteriutrymme

Batteri och UPS-utrustning

Under temperatur för shelter
20 C - 30 C

 

Dantherm Peltier TEC utrymmeskylningDubbla klimatzoner

Dantherm Peltier termoelektrisk kylare (Peltier TEC) är baserad på Peltier-principen och optimerad för industriell användning i telekomutrymmen. Dantherm Peltier TEC uppfyller kraven inom telekombranschen genom att ha lång produktlivslängd, högre kapacitet och effektivitet än kommersiella Peltier-enheter – det här gör systemet till en optimal lösning för t.ex. kylning av batteriutrymmen.

Områdesindelad kylning medför avsevärda besparingar, eftersom ett telekomshelter eller -kabinett kan delas in i temperaturzoner efter de optimala förhållandena för den elektroniska utrustningen i de olika zonerna.

Dantherm DC-luftkonditionerare för utrymmeskylning

Dantherms äkta DC-luftkonditionerare drivs utan växelriktare. Omvandlingskedjan blir därför minimal, och därmed även effektförlusten – något som ger kontinuerliga besparingar. Vid strömavbrott eller oregelbunden strömtillförsel kan våra DC-luftkonditionerare köras på batterireservkraft så att fortsatt anläggningsdrift säkerställs.  Funktionen för frånkoppling vid låg spänning förlänger batterilivslängden om låg batterispänning uppstår, och våra enheter är därför mycket lämpliga för kylning av batteriutrymmen.

Batterikylning

Se vår lösning för batterikylning med Peltier TEC.

Läs mer...

om våra DC-luftkonditionerare och hur de används för batterikylning.

Contact Dantherm
online

Customer support
+45 96 14 37 83

Send us an e-mail
Animation:
Dual zone
compartment cooling
Dantherm dual zone battery compartment cooling Play
Facts:
Compartment Cooling

Prolongs equipment
service life

Generates substantial
savings