Deplacerande frikylningsteknik

Deplacerande frikyla är en mycket kostnadseffektiv, passiv frikylningsmetod med låg ljudnivå. Det fungerar bäst i små rum med stillastående luft och ger fullständig värmehantering.

Deplacerande frikyla – så fungerar det

Dantherm DFC-enheterna tillför kall utomhusluft som strömmar in längst ner i rummet. Detta tvingar den varmare luften uppåt och skapar ett flytande lager med sval luft längst ner i rummet (upp till 1,60 m). Detta kallas deplacerande kylning. Enheterna har ett mycket lågt luftflöde och låg fläkthastighet under drift. Därför är den här kylmetoden mer energieffektiv än traditionell frikylning.

Fullständig värmehanteringInstallationsskiss för DFC

Med de deplacerande frikylningslösningarna från Dantherm kan du få fullständig värmehantering. De båda styrsystem som kan anslutas till lösningarna, Dantherm ACUE 3000 och TKS 3000, har funktioner för styrning av flera externa enheter. Till och med övervakning och larm ingår i DFC-lösningarna.

Kapacitet

När man väljer en kylteknik som använder utomhusluft för att kyla så är det viktigt att förstå begreppet delta t (Δt):

Δt = t inomhus - t utomhus

Kapaciteten anges t.ex. som 288 W/K. Detta innebär att kylkapaciteten är 0,288 kW vid en temperaturskillnad på 1 Kelvin = 1 °C.

Exempel: Genomsnittlig utomhustemperatur: 20 °C, önskad inomhustemperatur: 25 °C = Δt = 5 (25-20).

Luftfuktighet

Luftfuktighet i samband med frikylning är något som det ofta frågas om. Vid användning av frikyla kan man tillföra fuktig och kall utomhusluft i ett utrymme med elektronik för att kyla ner det. När den fuktiga utomhusluften möter den varma luften i utrymmet så värms den upp och den relativa luftfuktigheten minskar – då finns det inte någon risk för kondens på den elektroniska utrustningen.

Produktsida

Kapacitet och teknisk data

Kundcase

Ta reda på hur vi delar med oss av kunskap för att stärka våra kunders nätverk

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär