Dual Zone
batteriutrymmes-
kylning

Områdesindelad kylning av batterier och temperaturkänsliga komponenter möjliggör en högre temperatur för de icke-temperaturkänsliga komponenterna.

Dual Zone-kylning – så fungerar detPeltier TEC batterikylning

I Dantherms lösningar för utrymmeskylning används antingen Dantherm DC Air Conditioner-enheter eller Dantherm Peltier TEC för att reglera temperaturen hos ett visst objekt. Både DC-luftkonditioneringstekniken och Peltier-tekniken är väl lämpad för utrymmeskylning och används ofta i kombination med lösningar för passiv kyla eller frikyla för att uppnå optimala besparingar.

Peltier TEC, batteri, luftflödeDe största fördelarna med en Dantherm Peltier TEC är att det inte finns vätska i kylsystemet och att de rörliga delarna är så få som möjligt; dessutom har den litet format och flexibel form, vilket ger många installationsalternativ.

Den största fördelen med Dantherms DC Air Conditioner-enheter är den energieffektiva kylningen som sker med hjälp av en äkta likströmsdriven lösning utan växelriktare.   

Zon Utrustning Vanliga temperaturkrav

Zon 1
Shelter

Radio och elkraftsutrustning

Över utomhustemperatur
30 C - 55 C

Zon 2
Batteriutrymme

Batteri och UPS-utrustning

Under temperatur för shelter
20 C - 30 C

 

Dantherm DC Air Conditioner-enheter för utrymmeskylning

Dantherms äkta DC-luftkonditionerare drivs utan växelriktare. Omvandlingskedjan blir därför minimal, och därmed även effektförlusten – något som ger kontinuerliga besparingar. Vid strömavbrott eller oregelbunden strömtillförsel kan våra DC Air Conditioner-enheter köras på batterireservkraft så att fortsatt anläggningsdrift säkerställs. Funktionen för frånkoppling vid låg spänning förlänger batterilivslängden om låg batterispänning uppstår, och våra enheter är därför mycket lämpliga för kylning av batteriutrymmen.

Zonindelad frikylning

Se vår DFC-lösning som skapar olika temperaturzoner genom frikyla

Lösningar för utrymmeskylning

Se vårt urval av Peltier TEC-enheter för områdesindelad kylning.

Lär dig mer...

om DC Air Conditioner-serien och varför den passar för batterikylning

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation: Dual Zone
utrymmeskylning
Dantherm Dual Zone batteriutrymmeskylning Spela upp
Facts:
Compartment Cooling

Prolongs equipment
service life

Generates substantial
savings