Frikylnings
Teknologi

Frikyla är både energi- och omkostnadsbesparande på Telecom siter där användning av traditionell luftkondenstionering har medfört höga energiomkostnader. Vid användning av frikyla kan den totala driftkostnaden för klimatstyrning reduceras med upp till 90%.

Free CoolingSå fungerar Frikyla

Dantherms Frikylningslösningar kyler med hjälp av uteluft. Enheten skapar ett övertryck som leder den varma luften ut ur teknikutrymmet. Motoriserade spjäll rekommenderas för att säkerställa ett optimalt luftflöde och skydda teknikutrymmet från förorenade partiklar. 

Total klimatkontroll

Dantherms frikylningssystem ger optimal klimatkontroll då den förutom
frikyla kan styra eventuellt tillkopplad extern värme och luftkonditionering.
Alarmer och övervakning för frikyla är inbyggt i kontrollsystemet.  

Free Cooling ComboDantherms 6:e generation frikyla

Frikylnings teknologi har varit en del av Dantherms produktutveckling i mer än 10 år. Detta har resulterat i 6 generationer av frikyla och har resulterat i ett starkt koncept och en stor kunskaps bas. 

Kapacitet

När man väljer att använda frikyla så måste man vara medveten om att man använder uteluft för att kyla och det är då viktigt att förstå begreppet delta T (Δt).
                              
                                 Δt = t internt - t omgivning

Förklaring: Enhetens kapacitet är angivet till 288 W/K. Det betyder att kylkapaciteten, vid en temperatutskillnad på 1Kelvin = 1°C, är 0,288 kW.

Exempel: Den genomsnittliga omgivnings temperaturen är 20°C, den önskade interna temperaturen är 25°C, Δt = 5 (25-20).

Fuktighet

Fuktighet i samband med frikyla är ofta betraktad som en riskfaktor. Vid frikylning tillförs kall och fuktig utomhusluft. När den kalla, fuktiga luften möter den varma, torra luften i teknikutrymmet så värms den upp och fuktigheten sjunker. Det är alltså ingen risk för kondensutfällning på den elektroniska utrustning. 

Flexibox Frikyla

Frikyla är den mest energieffektiva elektronikkylningsmetoden på marknaden.

Relaterade fallstudier

Vilka andra använder frikyla? Vi har många olika fallstudier som fungerar som koncepttest och inspiration.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Hur mycket kan
DU spara?
Beräknings verktyg
Animation:
Flexibox Frikyla
Hur fungerar Flexibox? Play
Installation Video:
Flexibox
Dantherm Flexibox Installation film Play
Animation:
Flexibox kombinerad
med Air Conditioner
Flexibox firkyla kombinerad med Air Conditioner i Telecom site Play