Thermosiphon Tecknologi

Dantherm Thermosipion är en energieffektiv värmeväxlare. Likvärdigt traditionella kylsystem med köldmedia men utan kompressor. Rörliga delar i systemet är externt fläktarna samt interna köldmediet i kylsystemet.

Thermosiphon tecknologi – hur det fungerar

Thermosiphon Technology

När köldmedium hettas upp av värmeavgivningen i rummet, startar uppvärmningen av interna batteriet. Batteriet absorberar den interna värmen från rummet. Värmningen av batteriet startar cirkulationen av köldmediet.

Fasväxlingen gör att mediet värms till gas. Dantherm Thermosiphon utnyttjar fasväxlingen energi till att generera passiv värmeväxling och kyla ned insidan av rummet. Intern och extern fläkt är de ända mekaniskt rörliga delarna.

Thermosipion drivs av:

Dantherm Thermosipion styrs av en kontroll strategi och en energioptimerad kontrollenhet tillsammans med två energi effektiva fläktar utan behov av kompressor.

Recirkulerad (Closed loop) kylning:

Thermosiphon genererar recirkulerad kylning, där intern luftkrets är separerad från the externa, som upprätthåller en ren internmiljö i rummet. De små vibrationerna från kompressorn är eliminerade, och en hög IP klass uppnås.

Kapacitet:

Vid val av kylteknik utnyttjas extern luft till kylning, viktigt är att förstå delta t (∆t):

∆t = t ambient - t internal

Kapaciteten är t.ex. 288 W/K. innebörden är följande differensen i temperaturen är 1K = 1°C, kylkapaciteten är 0,288kW.

Exempel: medeltemperatur ute: 20°C, innetemperatur: 25°C = ∆t = 5 (25-20).

Thermosiphon Technology Shelter

Energi-effektivitet:

Grundidén med Thermosiphon är att använda så lite energi som möjligt. Vid utvecklingen av Dantherm Thermosiphon, var följande faktorer viktiga, lågt tryckfall över batterier, fläktstyrning och energieffektiva komponenter. Att balansera kylsystemet med passiv drift och transport av värmen var en stor utmaning. När vi lyckades, fick vi en kylenhet som fungerar perfekt vid de stränga krav Telekom industrin kräver, med hög kapacitet i höga och låga omgivningsförhållanden med minimal energianvändning – det är vad du får med Dantherm Thermosiphon.

Långlivslängd:

För upprätthållande av bästa prestanda och livslängd, Dantherm Thermosiphon är designad med komponenter så som micro channel coils och industri fläktar.

Kontroll strategi:

Kyl och styrstrategin för Dantherm Thermosiphon är optimerad och baserad på årslång relation med en samarbetspartner för utveckling till Telekom industrins viktigaste nätverksleverantörer och operatörer. Specifika Telekom fördelar genererar en stor besparing på siten genom fokus på transmissionen – även vid installation, service, strömavbrott samt extrema temperaturförhållanden.  

Thermosiphon Installation

Teknisk utveckling:

Genom höjda krav på passiv kylning, har Dantherm riktat sitt fokus mot Thermosipion teknologin. Dantherm har förfinat teknologin för att passa de moderna elektronikutrymmenas värmeavgivning. Utmaningarna var den kompakta designen och reducera värmeavgivningen i basstationerna. Genom att använda Thermosiphon teknologin, Kan Dantherm utveckla en mer kompakt enhet med högre passiv kylkapacitet än vid luft – luft växlare. Teknologin passar Dantherms produktlinje av luft – luft värmeväxlare.

Thermosiphon lösningar

Se vårt urval av energi effektiva värmeväxlare lösningar - Termosiphon.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Thermosiphon
Cooling
Dantherm Thermosiphon cooling a telecom site Play
Facts:
DC Thermosiphon

Extremely energy-efficient
Fully industrialized
Closed loop cooling