Värmeväxlingsteknik

Dantherm erbjuder både korsströms- och motströmsvärmeväxlare, luft-till-luft.

Värmeväxling – så fungerar det

Värmeväxlare – värme och kylaDantherms två typer av värmeväxlare skiljer sig främst åt genom att vätskorna antingen färdas vinkelrätt i förhållande till varandra genom växlaren (korsström) eller genom växlaren från motsatta håll (motström). Enheterna utvinner värme från utomhusluft, växlar den med det inre kretsloppet och kyler således ner den varma inre luften. Alla Dantherm-värmeväxlare kan installeras utan att anläggningen stängs ner, och tack vare nöddriftläget som Värmeväxlare 30 och 50 har så kan de här enheterna fortsätta den egna driften vid strömavbrott.

Kapacitet

När man väljer en kylteknik som använder utomhusluft för att kyla så är det viktigt att förstå begreppet delta t (Δt). ∆t = t inomhus - t utomhus. Kapaciteten anges t.ex. som 288 W/K. Detta innebär att kylkapaciteten är 0,288 kW vid en temperaturskillnad på 1 K = 1 °C.

Exempel:
Genomsnittlig utomhustemperatur: 20 °C, önskad inomhustemperatur: 25 °C = ∆t = 5 (25-20).

Kärnor av aluminium eller plast

VärmeväxlarkabinettDantherms värmeväxlare har två typer av värmeväxlarkärnor av aluminium respektive plast, och dessa är särskilt utformade och tillverkade av Dantherm. Värmeväxlarkärnan av typ med aluminiumplattor är en högkvalitativ kärna som har kapacitet att avleda 180 W°C (100 W/F). Kärnan av dubbla plastskivor ger fördelar som minskad vikt, låg ljudnivå och hög prestanda.

Värmeväxlare med plastkärna kritiseras ofta för låg prestanda och problem med statisk elektricitet. Men de högeffektiva Dantherm-värmeväxlarna med kärna av dubbla plastskivor har utformats särskilt för att övervinna de här utmaningarna. Vi har särskilt inriktat oss på att få ett högre och jämnare luftflöde, mindre tryckfall och låg hastighetsförändring. De inre luftvägarna har skapats med hjälp av räfflade tubformade kanaler som blandar luft vid väggen med luft i mitten, något som ger utmärkt värmeöverföring. De yttre luftvägarna är utformade för optimal värmeöverföring, men större partiklar kan ändå passera utan att kretsloppet täpps till. Sist vill vi nämna att plastkärnan har genomgått en antistatisk behandling, som lösning på problemet med att statisk elektricitet kan orsaka ansamlingar av förorenade partiklar.

Värmeväxlare lösningar

Se vårt urval av energi besparande värmeväxlar lösningar

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär
Animation:
Heat Exchanger
Dantherm Heat Exchanger Play
Facts:
Heat Exchanger

Closed loop cooling
Stepless fan speed control
CFC and refrigerant free
Light-weight plastic core
Filterless design