Var fokus för investeringarna ska ligga:
tre faser som leder till projektframgång

Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av struktur och disciplin, och de bästa utfallen uppnås när hela livscykeln tas med i beräkningen redan från början. En enkel metod för projektledning – med tre faser – minskar komplexiteten samtidigt som den precision som är nödvändig för projektets framgång bevaras.

Projektframgång i tre faser

Planeringsfasen: Kunskap gör skillnaden

Erfarenheten visar att de mest framgångsrika projekten börjar med en inledande bedömning av det nuvarande läget, och en mycket tydlig beskrivning av behoven och kraven som hör till det önskade läget. Detaljerad planering av hur man ska migrera från det nuvarande läget till det önskade läget är avgörande för att undvika oväntade problem, förseningar och driftstopp i tillämpningar. 

Vid planeringen av nya eller radikalt annorlunda tekniker kan externa konsulter vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att trygga rätt kompetens i rätt tid – och bara under den tidsperiod då denna kompetens behövs. Att få tillgång den här sortens djupgående, uppdaterade förståelse för lämpliga produkter, tekniker och bästa praxis är avgörande för projektets framgång. Konsultresurser kommer från flera olika källor; oberoende konsulter eller produktleverantören kan vara bra källor till sådan expertis.

Uppbyggnadsfasen: Göra verklighet av planerna

Precis som namnet antyder så ligger fokus under Uppbyggnadsfasen på implementeringen av produkter eller valda lösningar. I detta ingår migrering från den befintliga miljön till den nya miljön, installation och konfiguration, systemtest och uppstart. Troligtvis kommer även en hel del aktivitet behövas för att integrera hanteringen av den nya utrustningen med befintliga administrativa strukturer. En nätverksintegratör är ett utmärkt partnerval för utveckling av nödvändiga gränssnitt som ska vävas in i en befintlig nätverkshanteringsmiljö. Integratören kan även hantera en stor del av den logistik som uppstår vid mottagande, förberedande och driftsättning av utrustning, vid de tidpunkter och platser där det behövs.

Driftfasen: Fortsätt på samma vis!

Många organisationer tenderar att fokusera huvuddelen av sina resurser på den del av projektet då den nya miljön är igångsatt och integrerad i resten av nätverket. Det är lätt att glömma att det finns två tydliga men kompletterande aktivitetsgrupper under Driftfasen – underhåll och proaktiva aktiviteter.

Underhållsaktiviteterna täcker in den dagliga verksamheten, t.ex. att konfigurera och konfigurera om enheter, lösa problem och att reparera saker när de går sönder. Proaktiva aktiviteter å andra sidan är framåtblickande, dessa säkerställer att miljön förblir stabil, men ändå flexibel. Vanligtvis innefattar detta förebyggande underhåll, analys, utvärdering av hur nätverket kan utvecklas på bästa sätt och beslut som gäller uppgraderingar av maskinvara och programvara.

Dessutom är framgång i den här fasen beroende av informationsnivå, uppföljningsaktiviteter och den allmänna arbetsrelationen med leverantören eller en supportpartner som är certifierad av leverantören. De har resurser för att lösa problem så snabbt som möjligt, och de har även verktygen och kompetensen för att analysera miljön och sedan ge rekommendationer gällande dess förmåga att stödja nya applikationer, användare och ny trafik. De kan även bidra med kunskaper om de bästa sätten att utveckla nätverket på.

Inom samtliga aktiviteter är människofaktorn en vanlig, men osynlig vägg framför mållinjen. I många organisationer är framgång beroende av den allmänna viljan att anpassa sig till förändringar. Av den orsaken är det nödvändigt att införliva ett visst mått av personalledning.

Slutsats

Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av struktur och disciplin, och de bästa utfallen uppnås när hela livscykeln tas med i beräkningen redan från början. Erfarna konsulter har goda förutsättningar att hjälpa er att fastställa var ni befinner er och vart ni vill komma, och förutom detta kan de även bidra med ett externt perspektiv på luckorna i er befintliga kapacitet. Dessutom kan de genom sin breda branscherfarenhet uppbära och tillhandahålla idéer till möjliga förbättringar med hjälp av teknik i arbetet med att ta sig an utmaningar inom er verksamhet. Allt för att förse er med den sorts erfarenhet som gör det möjligt för er att leverera de bästa resultaten i varje stadie av nätverkslivscykeln.

Ovanstående artikel är baserad på artikeln "Where Should You Focus Investment in Your Projects?" som publicerades måndagen 20 oktober 2014 i Total Telecom Online. Den ursprungliga artikeln har förkortats och anpassats för att passa de intresseområden som rör läsarna av det här nyhetsbrevet.

Rådgivning som inte är bindande

Vill ni ta reda på hur mycket ni kan spara, eller behöver ni bara övertygande argument för att investera?