Socialt ansvarstagande

En betydande del av Dantherms verksamhet fokuserar på att leverera energioptimala lösningar. Miljö, klimat och socialt ansvarstagande spelar en viktig roll vid Dantherm och utgör en integrerad del av verksamheten och företagskulturen.

Dantherm utgår ifrån FN: s Global Compact - de tio principer om mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö och anti-korruption enligt vilken FN har listat riktlinjer för bolagens arbete för att säkerställa en mer hållbar utveckling. Dantherm följer de 10 principerna i FN: s Global Compact.

Under 2013 kommer Dantherm fortsätta sina CSR-relaterade insatser, inklusive att skapa en grund för insamling och standardisera icke-finansiella data. Målet är att implementera en gemensam Code of Conduct för de anställda i koncernen under 2013.

The Dantherm Group Code Of Conduct

Dantherm är en del av Dantherm Group. I "Sustainable Business Principles - The Dantherm Group Code Of Conduct" har vi samlat ritktlinjer som utgör grunden i vårt allmänna uppförande och kulturen inom Dantherm Group. Klicka här eller på bilden nedan för att ta del av broschyren.

Read more about Dantherm's
energy-efficient DanX system

Energy savings of 72 %
CR policy

Dantherm is a responsible company which recognises the group's duty to contribute to sustainable development.

Read the entire policy here