Miljö och
klimat

With approximately 360 employees worldwide, Dantherm is market-leading supplier of energy-efficient climate control solutions for customers across the globe.

Koncernens primära produktionsbolag i Danmark och Kina är certifierade i enlighet med ISO 14001. De företag som inte är certifierade följer koncernens övergripande miljöpolicy.

Dantherm genomför kontinuerligt miljöförbättringar avseende värme, ventilation, avfallshantering, vattenförbrukning och användning av andra processhjälpmedel. Vidare syftar Dantherm till att välja de mest rationella och miljövänliga produktionsmetoder som gynnar både inre och yttre miljöer.

Under 2012 fortsatte arbetet med att minska förbrukningen av el. Detta resulterade i lägre förbrukning i fabrikerna i Danmark och Kina.

Dantherm i Danmark har under 2012, arbetat med att identifiera risken för oavsiktliga utsläpp av köldmedier. Det har inneburit att det nu används köldmedier i små tryckkärl närmare arbetsprocesserna snarare än större externa tankar. Konsumtionen övervakas kontinuerligt.

Environmental policy

Dantherm wishes to act responsibly in relation to both the internal and the external environments.

Read the entire policy here
CR policy

Dantherm is a responsible company which recognises the group's duty to contribute to sustainable development.

Read the entire policy here