Produkt
utveckling

With approximately 360 employees worldwide, Dantherm is market-leading supplier of energy-efficient climate control solutions for customers across the globe.

År 1959 blev grundaren av Dantherm, Ejlert Olsen, citerad i en av de största tidningarna i Danmark: "Det är inte nödvändigt att värma vatten för att värma upp luften. Jag tror varmlufts uppvärmning kommer att bli mycket vanligare ". Detta citat uttrycker innovation som i många år har kännetecknat Dantherm.  Dantherms verksamhetsgrund är fortfarande att leverera energibesparande lösningar.

Dantherm har utvecklingsavdelningar i Danmark, Kina och USA och under 2012 uppgick forsknings-och utvecklingskostnader till 6% av intäkterna. Kundernas efterfrågan på energieffektiva produkter är stigande och under 2012, har Dantherm bland annat utvecklat följande produkter:

DC Air Conditioner, avsedd för elektronik kylning med hjälp av batterier i radiobasstationer med ingen elnätet.

Combo Kyla, använda en kombination av frikyla och luftkonditionering för att kyla stora Telecom skyddsrum.

Hem ventilationsaggregat, som lever upp till EU: s klimat-och energimål för 2020 och är bland de mest effektiva på marknaden kring värmeåtervinning i privata hushåll.

Read more about Dantherm's
energy-efficient DanX system

Energy savings of 72 %
Read much more
about Dantherm's
ventilation systems
here

Both large-scale ventilation solutions as well as home ventilation systems