Cookie- och sekretesspolicy

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att göra de annonser som kan visas på webbplatsen och på våra samarbetspartners webbplatser mer relevanta.

Om du inte vill att någon information om dig samlas in bör du radera dina cookies och sluta att använda webbplatsen. Nedan beskriver vi närmare vilka uppgifter som samlas in, deras ändamål och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:
DANTHERM A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Telefon: +45 96 14 37 00
E-post: info@dantherm.com

Personuppgifter och vad vi använder dem till


Allmänt

Personuppgifter är information som i olika utsträckning kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar flera sådana uppgifter. Det sker till exempel via cookies genom vanlig användning av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar in ett kontaktformulär, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder tjänster på annat sätt eller om du köper något via webbplatsen.

Vi samlar normalt in och behandlar följande typer av uppgifter: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk placering, webbläsarhistorik samt vilka sidor du klickar på.

I den omfattning som du själv uttryckligen medger, och själv skriver in uppgifterna, behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och företag/organisation samt eventuella andra uppgifter som du uttryckligen och frivilligt uppger. Detta sker normalt i samband med att du skickar in förfrågningar via kontaktformulär, genom att ladda ned material som vi tillhandahåller eller när du anmäler dig till nyhetsbrev.

De insamlade uppgifterna lagras och behandlas huvudsakligen i Dantherms CRM-system.

Ändamål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, till exempel för att skicka nyhetsbrev till dig eller besvara en fråga. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll, inklusive för att i anonymiserad form föra statistik samt visa dig de annonser som vi förmodar är mest relevanta för dig på våra egna webbplatser och på våra samarbetspartners webbplatser, till exempel i form av sponsrat innehåll på LinkedIn eller i Google AdWords.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas, offentliggörs, förloras, skadas eller kommer till obehörigs kännedom genom olyckshändelse eller obehörig behandling, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot gällande lagstiftningen.

Periode for opbevaring

Uppgifterna sparas under den tid som lagstiftningen medger, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden beror på uppgiftens karaktär och skälet till att den sparas. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när uppgifter raderas.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar och behandlar vi uppgifter om dig fram till den tidpunkt då du väljer att sluta prenumerera på nyhetsbrevet.

Du kan i avsnittet ”Cookies” nedan se livslängden för de enskilda cookies som används för webbplatsen. Tänk på att livslängden beräknas baserat från ditt senaste besök på webbplatsen.

Vidarebefordran av personuppgifter

Information om hur du använder webbplatsen, vilka annonser du får se och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. överlämnas till tredjeparter i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det handlar om i avsnittet ”Cookies” nedan. Uppgifterna används för målinriktad annonsering.

Uppgifterna överlämnas i vissa fall till andra företag inom Dantherm-koncernen eller till återförsäljare av Dantherm-koncernens produkter. Det kan till exempel gälla innehåll i kontaktformulär i syfte att kunna erbjuda bästa möjliga service från bästa möjliga geografiska placering.

Vi anlitar dessutom en rad tredjeparter för lagring och behandling av personuppgifter. Dessa behandlar endast uppgifterna för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Överlämning av personuppgifter som namn, e-postadress m.m. sker endast om du ger ditt samtycke till detta. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan erbjuda tillräckligt skydd för dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan dessutom när som helst invända mot att personuppgifterna används. Du kan också återta ditt samtycke till att personuppgifter om dig behandlas. Om de personuppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Kontakta i så fall: privacy@dantherm.com. Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du också vända dig till Datainspektionen.

Cookies