Bygga en poolanläggning
inomhus
- åtta nyckelfaktorer för
avfuktning och ventilation

fredag, mars 22, 2019

 

Produktguide för poolanläggningar

Att bygga en poolanläggning inomhus innebär ofta en stor investering, och det är viktigt att skydda byggnaden på rätt sätt.

Alltför många privata och offentliga poolanläggningar har blivit förstörda på grund av att inventarierna, väggarna och byggnadens struktur har angripits av mögel, röta och rost i avsaknad av ett adekvat avfuktningssystem.

En avfuktare behövs för att ta hand om de stora vattenvolymer som hela tiden avdunstar från poolens yta och från de blöta ytorna runt poolen. Flera tusen liter vatten kan avdunsta från en pool under en enda dag.

Att välja rätt avfuktare är en komplex process och det finns flera faktorer att ta hänsyn till. I den här artikeln listar vi de viktigaste för att ge dig en bättre överblick över processen.

Du kan få ännu mer omfattande vägledning genom att beställa vår 44-sidiga ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

Artikelns innehåll

1. Se till att vattenkemin är korrekt
2. Välj rätt material
3. Välj rätt typ av avfuktare
4. Användning av avfuktare för temperaturreglering
5. Fastställa driftförhållanden
6. Beräkna fuktbelastning
7. Luftcirkulation och luftfördelning
8. Användning av ett beräkningsverktyg för dimensionering av avfuktaren

1. Se till att vattenkemin är korrektDet första steget handlar inte om själva avfuktaren, utan om att skapa en miljö i poolrummet som är både behaglig för användarna och som inte riskerar att angripa interiören.

Vatten som är otillräckligt behandlat är ohygieniskt, medan vatten som överbehandlats avger gaser till luften som innehåller klor, vilket kan orsaka irritation i ögonen och andningssvårigheter.

Dessutom kan fel sammansättning av kemikalier i vattnet snabbt förstöra inventarierna, inklusive avfuktaren och annan utrustning avsedd för att behandla luften.

2. Välj rätt material

 


Dantherm värmeväxlareDe grundmaterial som används i avfuktare för värmeväxlare, fläktar och ytor kan ha olika korrosivitetsklasser beroende på livslängdskrav.

Det grundmaterial som rekommenderas är aluminium eller pulverlackerat, varmförzinkat stål. Värmeväxlarna bör vara tillverkade av epoxybelagd aluminium.

I synnerhet förångarna och kondensorerna måste ha gott skydd, först med en epoxybeläggning och sedan med en toppbeläggning.

Varmförzinkat stål eller aluminium som pulverlackerats är i allmänhet de enda material som är lämpliga för poolmiljöer. Vanligt rostfritt stål bör inte användas.

3. Välj rätt typ av avfuktareKvinna vid dykpoolI grund och botten kan en inomhuspool avfuktas på två sätt: med hjälp av antingen kondensavfuktare eller luftavfuktare.

För mindre pooler och bubbelpooler krävs sällan en stor mängd utomhusluft. I dessa fall är det vanligt att man väljer en kondensavfuktare eftersom den är enkel att använda och kostnaden är lägre.

För medelstora pooler och pooler i privatbostäder och hotell står valet mellan en kondensavfuktare och en luftavfuktare, och avgörs beroende på flera olika faktorer: mängd utomhusluft som behövs, komfortnivå och budgetstorlek.

Om behoven av utomhuslufttillförsel och komfort är stora och budgeten är tillräckligt stor, bör valet falla på en luftavfuktare.

I stora offentliga simhallar gör det stora antalet användare att behovet av tillförsel av utomhusluft är stort, vilket oftast innebär att en luftavfuktare är den bästa lösningen.

4. Användning av avfuktare för temperaturreglering


Förutom avfuktning kan avfuktaren även användas för reglering av luftens och bassängvattnets temperatur. Poolens vatten kan dock bara värmas av en enhet med inbyggd kylkrets. 

Beroende på vilken avfuktare som valts finns det olika möjligheter tillgängliga vad gäller temperaturreglering. Det vanligaste sättet att kontrollera temperaturen är med hjälp av en värmeslinga.

När solens strålar skiner genom fönstren på sommaren blir poolrummet ofta varmare än den önskade rumstemperaturen. Med en luftavfuktare finns möjligheten att utnyttja frikylning. Vid frikylning leds den kallare utomhusluften förbi en växlare genom en bypassfunktion så att utomhusluften inte värms upp.

Poolmiljö med ventilationI vissa länder är frikylning inte tillräckligt och i sådana fall kan man bygga in en värmepump i en reversibel kylenhet med hjälp av en fyrvägsventil. Utomhusluften leds då via en kylslinga och kyls ned.

 

5. Fastställa driftförhållanden


Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när driftförhållandena för en avfuktare ska fastställas. De fem viktigaste faktorerna är:

 • Rumstemperatur
  • Rekommenderas vanligen att vara 2 ºC högre än vattentemperaturen.
 • Vattentemperatur – vanliga riktvärden nedan:
  • Privata pooler och hotell: 26–30 °C
  • Offentliga simhallar: 26–28 ºC
  • Tävlingsbassänger: 24–27 ºC
  • Terapipooler: 30–36 ºC
  • Bubbelpooler: 36–40 ºC
 • Den relativa luftfuktigheten
  • Börvärdet ligger vanligen runt 50 % RH på vintern och på upp till 60 % RH på sommaren.
 • Vattenhalt i utomhusluften
  • VDI-direktivet anger 9 g vatten/kg luft som standardvärde för norra Europa.
 • Utomhusluftens övriga egenskaper

6. Beräkna fuktbelastning


Man måste ta hänsyn till avdunstningen från poolenFör att kunna beräkna fuktbelastningen från en inomhuspool måste man ta hänsyn till tre faktorer.

 • Avdunstningen från poolen – bidrar till högre fuktbelastning
 • Användare och publik – bidrar till högre fuktbelastning
 • Utomhusluft – bidrar vanligen till lägre fuktbelastning

Med hjälp av olika formler kan man beräkna avdunstningen från poolen. Dantherm använder det tyska direktivet VDI 2089, som fungerar som standard i Europa.

Du kan få en omfattande genomgång av fastställning av driftförhållanden och fuktbelastning genom att beställa vår 44-sidiga ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

7. Luftcirkulation och luftfördelning


Luftfördelning – takkanalLuftcirkulationen är viktig i poolrum eftersom luft som rör sig inte kondenserar lika lätt som stillastående luft.

Luftcirkulationen definieras som det totala antal gånger som luftvolymen cirkulerar i rummet under en timme. Luften bör normalt cirkulera 3–10 gånger per timme beroende på bland annat byggnadens isolering. Dåligt isolerade byggnader har ofta problem med kalla ytor, vilket kräver högre luftcirkulation för att undvika kondensering.

Luftfördelningen i poolrummet spelar också en viktig roll. Om utomhusluft tillförs till rummet måste även frånluften sugas ut. Annars bildas övertryck i rummet, vilket kan leda till kondens på väggarna och klorlukt i intilliggande utrymmen.

För att trycket ska hållas negativt bör mängden frånluft + utsugsluft vara ca 10 % större än mängden tilluft.

8. Användning av ett beräkningsverktyg för dimensionering av avfuktarenChecklista för driftdata

 

 

Att dimensionera en avfuktare för en poolanläggning inomhus kan vara en utmaning eftersom det finns så många faktorer att ta hänsyn till.

Ett smidigt sätt att hantera processen är att använda ”Dantherm Selection Software” och följa följande tre steg:

1. Fastställ driftdata för projektet. Här kan du med fördel använda en checklista (se illustration), så att du säkert får med all information.

2. Driftdatan för sedan in i programmets beräkningsverktyg, DanCalcTool, där den används för att generera förslag på lösningar för det aktuella projektet.

3. I det sista steget kan man välja en eller flera lösningar som sedan utformas och godkänns i konfigureringsdelen, DanConfTool.r5t

 

 

 

Den ultimata produktguiden för avfuktning

 

Vill du göra en djupdykning i hur man väljer och dimensionerar rätt avfuktare för en poolanläggning inomhus? 

Bäställ vår ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” HÄR!

 

Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter