Hur beräknar man
avfuktningsbehoven för
poolanläggningar inomhus?

fredag, mars 22, 2019

 

Poolanläggning med avfuktning från Dantherm

För att kunna beräkna fuktbelastningen från en inomhuspool måste man ta hänsyn till tre faktorer.

  • Avdunstningen från poolen – bidrar till högre fuktbelastning
  • Användare och publik – bidrar till högre fuktbelastning
  • Utomhusluft – bidrar vanligen till lägre fuktbelastning

Med hjälp av olika formler kan man beräkna avdunstningen från poolen. Dantherm använder det tyska direktivet VDI 2089, som fungerar som standard i Europa.

När det gäller privata pooler och pooler i hotell har vi dock valt att justera konstanterna för aktivitetsnivå, eftersom vi anser att de värden som anges i VDI 2089 är för höga och överensstämmer mindre väl med den normala aktivitetsnivån i sådana sammanhang.

När det gäller små privata pooler är det dessutom luftcirkulationen som avgör avfuktningsbehovet, snarare än aktivitetsnivån i poolen.

Följande faktorer används för att beräkna avdunstningen från poolen:

  • Vattnets temperatur
  • Luftens temperatur
  • Luftens fuktighet
  • Poolens storlek
  • Aktivitetsnivån i poolen

Den exakta formeln för beräkning av avdunstning finns i vår ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” som du kan beställa här.

Användarnas och publikens påverkan på avfuktningsbehovet


När en offentlig simhall används för simtävlingar brukar man normalt sänka temperaturen på både luften och vattnet. Detta innebär att fuktbelastningen på grund av avdunstning minskar, och den extra tillförseln av fukt från användarna och publiken motverkas.

Det är i sådana fall inte nödvändigt att räkna med fukttillförseln från användarna och publiken.

Avfuktningsbehovet i poolanläggningar inomhus påverkas av användare och publik

Utomhusluften bidrar till avfuktningen


Luftkvaliteten i poolrummet är avgörande för komforten. Dålig luftkvalitet förknippas ofta med högt RH-värde och höga nivåer av klor eller koldioxid.

Tillförsel av utomhusluft är med andra ord en viktig faktor för att kunna säkerställa en behaglig miljö. Samtidigt är utomhusluftens egenskaper avgörande för valet av avfuktartyp och -storlek. Utomhusluften bidrar ofta till avfuktningen av rummet, eftersom utomhusluftens vattenhalt vanligen är lägre än vattenhalten i luften inne i poolrummet.

I vissa geografiska områden, huvudsakligen i Mellanöstern och Asien, kan utomhusluften under långa perioder på sommaren vara så fuktig att den behöver avfuktas innan den tillförs i rummet. Detta kan exempelvis göras med hjälp av en kylslinga.

Om poolen används för simtävlingar då det finns ett större antal användare, och även publik, i anläggningen behöver man göra en separat beräkning av hur mycket utomhusluft som behöver tillföras. Denna beräkning ska göras utifrån lokala bestämmelser.

Utomhusluften bidrar till avfuktningen – i synnerhet i stora poolanläggningar med större antal användare, och eventuellt publik.

Rummets storlek och isolering spelar roll

Det är viktigt att ta hänsyn till storleken på rummet, eftersom luftcirkulationen är avgörande för avfuktningsprocessen. Om luftflödet i rummet är otillräckligt når den torra luften inte vissa delar av rummet, vilket medför att dessa delar inte avfuktas. Avfuktarens kapacitet i fråga om luftvolym måste stämma överens med storleken på rummet.

Även isolering är en viktig faktor. Om isoleringen är otillräcklig måste RH-börvärdet sänkas. I vissa fall krävs 50 % RH för att undvika kondensproblem.

Om du vill göra en djupdykning i hur man väljer och dimensionerar rätt avfuktare för en poolanläggning inomhus kan du beställa vår ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar”.


Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter