Hur man förebygger
rostskador i
poolbyggnader

fredag, mars 22, 2019


En inomhuspool kan erbjuda oräkneliga timmar av lek eller avkoppling om den byggs och underhålls på rätt sätt. Dock kan det roliga snabbt ta slut om man väljer fel material eller inte ser till att vattnet har rätt sammansättning av kemikalier.

Miljön i en poolanläggning inomhus är aggressiv på grund av såväl temperatur och luftfuktighet som de kemikalier som finns i vattnet.

Därför är det mycket viktigt att de material som används i avfuktaren är rostskyddade. Annars blir produktens livstid alltför kort.

Beställa vår omfattande ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

Använd inte vanlig komfortventilation tillsammans med poolventilation


Det mest grundläggande misstaget du kan göra när du väljer avfuktare till din inomhuspool är att använda dig av vanlig komfortventilation.

Komponenterna i vanliga komfortventilationsenheter är inte tillverkade för att stå emot den aggressiva miljön i en poolanläggning. Se därför till att inte koppla ihop byggnadens vanliga komfortventilation med poolventilationen.

De bästa materialen för avfuktare


De grundmaterial som används i avfuktare för värmeväxlare, fläktar och ytor kan ha olika korrosivitetsklasser beroende på livslängdskrav.

Vi rekommenderar att grundmaterialet ska vara aluminium eller pulverlackerat, varmförzinkat stål. Värmeväxlarna bör vara tillverkade av epoxybelagd aluminium.

I synnerhet förångarna och kondensorerna måste ha gott skydd, först med en epoxybeläggning följt av en toppbeläggning.

Varmförzinkat stål eller pulverlackerad aluminium är i allmänhet de enda material som är lämpliga för poolmiljöer. Vanligt rostfritt stål bör undvikas.

 Dantherm värmeväxlare

Rätt blandning av kemikalier


Miljön i en poolanläggning inomhus är aggressiv på grund av de kemikalier som tillsätts i vattnet. För mycket klor i vattnet ökar risken för rostangrepp på inventarierna i poolrummet och i teknikrummet.

Fel sammansättning av kemikalier i vattnet kan snabbt förstöra inventarierna, inklusive avfuktaren och annan utrustning avsedd för att behandla luften.

En annan viktig aspekt när det gäller kemikalietillförsel är såklart hälsan hos de som använder poolen.

Vatten som är otillräckligt behandlat är ohygieniskt, medan vatten som överbehandlats avger gaser till luften som innehåller klor, vilket kan orsaka irritation i ögonen och andningssvårigheter.

Gränsvärden för kemikalier

Nedan anges de gränsvärden som gäller för produkter avsedda för poolanläggningar inomhus i enlighet med SS-EN ISO 12944-2, korrosivitetsklass C4. Dessa gränsvärden måste efterlevas för att garantin ska vara giltig.

Vid tillsats av kemikalier:

Fritt klor:                1,0–2,0 PPM
Kombinerat klor:        Max 1/3 av mängden fritt klor
pH:                               7,2–7,6
Total alkalinitet:              80–150
Kalkhårdhet:         250–450
Total mängd upplöst torrsubstans:    < 2 000
Sulfater:                    < 360

Vid egen produktion av klor:

Salt (NaCl):                  < 30 000
Total mängd upplöst torrsubstans:    < 5 500
pH:                              7,2–7,6
Total alkalinitet:             80–150
Kalkhårdhet:        250–450
Sulfater:                   < 360

Så, för att undvika rostangrepp på din poolutrustning ska du välja material som är lämpliga för den aggressiva miljön i en poolanläggning inomhus, och se till att kemikalierna som tillförs håller sig inom gränsvärdena.


Den ultimata produktguiden för avfuktning av poolanläggningarOm du vill göra en djupdykning i hur man väljer och dimensionerar rätt avfuktare för en poolanläggning inomhus kan du beställa vår Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar

Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter