Hur man undviker
fuktproblem i
poolanläggningar inomhus

fredag, mars 22, 2019

 

Avfuktning i poolbyggnader är mycket viktig

Den pågår när du plaskar runt i poolen, rör upp vattenytan och skvätter ner kaklet runt poolen. Till och med när du ligger i vilstolen och blickar ut över en blank vattenyta pågår avdunstning hela tiden. Faktum är att flera tusen liter vatten kan avdunsta från en stor pool under en enda dag. Om denna avdunstning inte hanteras på rätt sätt kommer den oundvikligen att orsaka problem.

Alltför många privata och offentliga poolanläggningar har blivit förstörda på grund av att inventarierna, väggarna och byggnadens struktur har angripits av mögel, röta och rost i avsaknad av ett adekvat avfuktningssystem.

Beställ vår 44-sidiga ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

Klor är aggressivt


Fukten är skadlig i sig, och dessutom är kloret i vattnet ett aggressivt ämne som orsakar svåra angrepp på byggnadsmaterial när det finns i kondenserad vätska.

Korrekt avfuktning i poolbyggnader är därför mycket viktig. Förutom att skydda själva byggnaden, bidrar avfuktningen också till besökarnas välbefinnande. För hög fuktighet leder till en dålig inomhusmiljö och orsakar obehag för både besökare och personal i poolanläggningen.

Simtävling

Få koll på luftenFör att förstå avdunstnings- och avfuktningsprocesserna behöver du föreställa dig luften som en blandning av torr luft och vattenånga. Vi kallar denna blandning för fuktig luft.

Luftens volym ökar när den värms upp och minskar när den kyls av. Varm luft kan hålla mer vattenånga, medan kall luft kan hålla mindre vattenånga. När luften kyls ner kraftigt når den sin daggpunkt, vilket innebär att luften mättas och vattenångan kondenseras som vatten.

Daggpunkten är en avgörande faktor i samband med avfuktning av poolanläggningar inomhus. Fuktig luft kondenseras på kalla ytor när ytans temperatur är under daggpunkten.

Den högsta relativa fuktighet som är tillåten vid en given rumstemperatur definieras av:

  • Byggnadens isoleringsgrad
  • Luftens vattenhalt
  • Utomhusluftens temperatur
  • Luftcirkulationen i rummet

Om luften i en poolanläggning är 28 °C och har en relativ fuktighet på 60 % så kommer luften att kondenseras på väggen om väggens temperatur är lägre än 19,5 °C.

Poolanläggning med CDP-avfuktare från Dantherm

Den ultimata avfuktningsguiden

 

Om du vill veta mer om avfuktning av poolanläggningar kan du ladda ner vår vitbok ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar”.

Syftet med guiden är att tillhandahålla ett verktyg för val av rätt poolrumsavfuktare, oavsett om det handlar om mindre pooler, hotellpooler eller offentliga simhallar.

En bra avfuktningslösning är en helhetslösning, och därför behandlar denna guide såväl avfuktning som temperaturreglering och ventilation.

Klicka här för att beställa den kompletta 44-sidiga produktguiden nu!


Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter