Ventilation med värme-
återvinning som kan
monteras i tak eller
på vägg

 • Ultra-tunn ventilatiuons enhet

HCC 2 bostadsventilationssystem kan anpassas helt och hållet för att matcha alla lägenheter eller hus, nybyggnation och renoveringar.

 

Fullt anpassningsbart ventilationssystem med värmeåtervinning
HCC 2 är en unik och flexibel bostadsventilationslösning. Med endast 27,9 cm installationshöjd är den idealisk för montering i undertak eller på en vägg, även dold inuti en garderob. Enheten kan vända luftflödet elektroniskt, vilket innebär att båda luftflödena kan ändra riktning genom en enkel manöver i kontrollenheten. Detta gör att samma enhetstyp kan monteras med till/frånlufts anslutningarna till antingen höger eller vänster sida på enheten. Elektriska anslutningar kan anslutas från antingen vänster eller höger.

PC Tool:
Dantherm har utvecklat en avancerad dataverktyg anpassat för Windowsmiljö. Efter montering av aggregat, luftkanaler och kondensslang måste enheten kalibreras till den specifika miljön. Mätning av luftvolymer sker via inbyggda lufttrycksöppningar och injustering utförs via dataverktyget, Dantherm PC Tool, anslutet till HCC via en USB-anslutning.

Trådlös kontrollpanel
Som tillbehör finns en trådlös kontrollpanel till Dantherm HCC 2, utformad för att monteras på väggen, eller placeras på ett bord eller skåp. Denna fjärrkontroll är främst avsedd för användaren, men innehåller även en speciell installationsmeny, där det är möjligt för installatören att göra omfattande inställningar utan att använda PC Tool

Behovsstyrning:

HCC 2-ventilationsenheten har möjlighet att vara utrustad med behovsstyrning av RF och/eller VOC givare som inte behöver röras när systemet är installerat. VOC-givaren övervakar kontinuerligt nivån av konstgjorda eller naturliga organiska kemikalier i avluften och justerar luftflödesnivån i enlighet därefter. Den automatiska behovsstyrda regleringen baseras på en rad genomsnittliga överväganden som garanterar ett bekvämt inomhusklimat under alla förhållanden. By-pass spjäll och CO2 sensor finns också som tillbehör.

Energiklass A och A+
Standard versionen av HCC2 har energiklass A. Med tillbehöret "A+ givar kit" kommer HCC 2 att klara energiklass A+.
Se fliken "Tillbehör" för att se vilka tillbehör som ingår i "A+ givar kit".

Integrering med överordnade system (BMS):

HCC 2-ventilationsenheten erbjuder en anslutningspunkt via TCP/IP-gränssnitt som har ModBus-protokoll. På begäran utfärdar Dantherm ett protokolldatablad som gör det möjligt för en kvalificerad BMS-programmerare att koppla samman HCC-enheten till ett Building Management/överordnat system samt KNXs intelligenta Building Management.


Se HCC 2 presentation och tränings videos

Kontakta Dantherm

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
SE-602 13 Norrköping
Sverige

Tel. +46 (0)11 19 30 40
E-mail. infose@dantherm.com

Read our residential
ventilation cases

Click to read cases

Användingsområde
 • Lägenheter
 • Privata hus
 • Sommarhus
Funktion och fördelar
 • Hög värmeåtervinning - upp till 94%.
 • EC fläktar med låg energiförbrukning (SFP data).
 • Energiklass A i standardversionen. Med tillhehöret "A+ givarsats" kommer energiklassen A+ att uppnås. Vänligen se fliken "Tillbehör".
 • Endast 300 mm installationshöjd krävs.
 • Tidsstyrd fläkthastighet, baserad på 11 olika förprogrammerade veckoprogram. Detta minskar strömförbrukningen i perioder med lägre ventilationskrav.
 • Sommarläge, där tilluftsfläkten är stoppad och ett öppet fönster eller dörr kommer att ge uteluft, vilket minskar rumstemperaturen. Detta kräver den trådbundna styrning HCP 10 *.
 • Eldstadsläge, som skapar ett övertryck inomhus, för att förbättra draget genom skorstenen.
 • Lätt att installera samt driftsätta med inbyggda luftmätnings punkter, för enkel injustering med PC Tool *.
 • Elektroniskt vänster/höger fläktriktningsväxling, vilket möjliggör samma enhet för att anpassa eventuella fysiska installationskrav oavsett tak och väggmontage.
 • Behovsstyrd ventilation*.
 • Anpassningsbar enhet, genom att lägga till en mängd olika interna samt externa tillbehör. Se mer information under fliken "Tillbehör".
 • TCP ModBus-anslutning för kommunikation med överordnade system.

* Tillbehör

 • HCC 2 monterad i undertak - enkel åtkomst Enkel åtkomst till HCC 2 monterad i undertak
 • Lätt filter byte Lätt filter byte
 • Bostads ventilation HCC 2 Mycket tunt aggregat för bostads ventilation
 • Kalibreras med PC Tool Kalibrering av luftvolymer görs med Dantherm PC Tool
 • Dantherm PC Tool PC Tool
 • Trådlös kontrollpanel Trådlös kontrollpanel
 • Tillbehörs kontrollkort HAC 2 med många alternativ Tillbehörskontroll: Kontroll av olika tillbehör, till exempel värmebatterier, geotermisk datainsamling, kanalspjäll, sensorer, filterlarm etc.
 • RF% givare RF% behovs givare

 

   Se teknisk broschyr här: HCC2 Teknisk broschyr

Wired Control HCP 10

Kontrollpanel HCP 10 (trådbunden)

Dantherm erbjuder en förkopplad styrenhet som är ansluten till ventilationsenheten med en 6 m kabel. Den trådbundna styrningen är försedd med en vit plastram och en metallram för fästning i en kopplingslåda. Alternativt kan Dantherm leverera en låda för montage på väggen eller annat lämpligt ställe.

Den trådbundna styrningen HCP 10 ger användaren följande möjligheter:

Manuel styrning av luftflöde (steg 0-4)
Kontroll av luftflöde med veckoprogram
Behovsstyrning av luftflöde (om RF och VOC givare är inkopplade)
Sommar läge (endast frånluft) 
Aktivera manuell bypass (kräver att en mekanisk bypass monteras)
Aktivera eldstads läge 
Läsa och återställa larm, inklusive filter alarm

   

Trådlös kontrollenhet, HRC 3:

HRC 3 har följande funktioner: 

Manuellt styr läge
Behovsstyrt läge
Välj mellan 12 olika veckoprogram
Semesterläge, om du ska vara bortrest en längre period
Natt läge
Läsning av utomhustemperatur, till/frånluftstemperatur, rumstemperatur, relativ fuktighet och CO2 nivå
Installations meny för justering och felsökning

Electrical Preheating Coil

Extern elektrisk förvärmare, 900 W

Elektriska förvärmare förhindrar isbildning i värmeväxlaren vid låga utomhustemperaturer. Värmebatteriet är monterat i luftkanalen. Värmebatterit är ansluten till och styrs av HCC 2-styrning, som justerar värmeffekten så att en isfri värmeväxlare med lägsta möjliga energiförbrukning säkerställs.

 
Insulation Kit For Preheater

 

Isolations kit till förvärmare

Isolerings kitet är konstruerad för montage till HCC 2 förvärmare. Kitet är anpassad för skydd mot termiska broar, kondens och onödig energiförluster.

Mechanic By Pass Module W Cable

 

Mekanisk bypass modul

HCC 2-ventilationsenheten kan förses med en automatisk styrd bypass spjäll som utnyttjar den kallare utomhusluften för att kyla hemmet, t.ex. efter en varm sommardag när utetemperaturen sjunker under husets temperatur. Bypass modulen leder all den heta frånluften framför värmeväxlaren för att uppnå bästa möjliga kyleffekt

RH sensor for energy class A+  

RF% fuktgivare

HCC 2 bostadsventilations kan förses med fuktgivare (RF%).
Denna givare mäter kontinuerligt luftfuktigheten i frånluften och kontrollenheten justerar luftflödet enligt detta. Detta läge benämns behovsstyrning. Om en trådlös fjärrkontroll är ansluten visas nivån på skärmen med en droppsymbol indelad i 3-nivåer.
Behovsstyrning ger rätt ventilation med lägsta möjliga energiförbrukning. Om både VOC och RF% -givare är monterade bestäms ventilationsbehovet av den givare som har det högsta värdet.

Ingår i A+ givar kit.

VOC sensor for energy class A+  

VOC luftkvalitetsgivare

HCC 2-enheten kan förses med en VOC luftkvalitetsgivare. Denna sensor kommer kontinuerligt övervaka nivån av konstgjorda och naturliga organiska ämnen i luften. Exempel på ingående ämnen:

Naturliga ämnen, t.ex. formaldehyd från byggmaterial.
Kemiska ämnen från sprutor, t.ex. hårspray eller parfymer.
Inomhusförorening, t.ex. från att röka till utskrifter från laserskrivare.
Gaser från brandskyddsmedel i mattor, färg och möbler.

Genom att använda VOC-givare i behovsstyrning kommer det att resultera i en korrekt ventilationsnivå med lägsta möjliga energiförbrukning. Om en trådlös fjärrkontroll är ansluten visas den faktiska VOC-nivån i teckenfönstret med en symbol i 3-nivåer.

Ingår i A+ givar kit.

Digital Plug  

Digital kontakt anslutning (påse med 25 stycken.)

Kontakt för digitala signaler för anslutning till styrningen i HCC 2-enheten.

Fläkthastighet 0, 1, 2, 3, 4
Brand/rök/negativt tryck/stopp + alarm
Kondensvatten stopp + alarm

Condensate Pump  

Kondensvattenpump kit

Kondensvattenpump kit är konstruerat för montering på HCC 2-enheter där det inte finns något säkert dränering med fall till avlopp eller på enheter där avloppet är för långt bort (mer än 5 m horisontellt). Kitet är försedd med en konsol för att fästas på HCC 2-enheten, samt spänningskabel för anslutning till HCC 2-enheten.

Hygrostat  

Hygrostat, Sauter HSC 120 F001

Hygrostat ansluts till tillbehörskontrollen om en högre luftväxling krävs i rum med hög luftfuktighet.
HAC  

Tillbehörskontroll HAC 2:

En eller flera av följande funktioner kan anslutas till tillbehörskontrollen:

Eftervärmningsbatteri, vatten eller el
Geotermisk förvärmning/förkylningsbatteri
24 VDC kanalspjäll
Stop funktion
Brand/rök detektor
Extern CO2 givare för behovsstyrning
Extern hygrostat
Filter alarm utgång
Generella alarm

HAC 2 levereras med 3 m kabel

Strømforsyning  

Strömförsörjning 230VAC – 24VDC, för spjäll kontroll:

Strömförsörjning monteras i tillbehörsstyrningen om ventilationsenheten styr ett kanalspjäll.

CO2_censor_EE80  

CO2 givare:

CO2-givaren ansluts till tillbehörsstyrningen om luftflödet måste styras i enlighet med koldioxidnivån i ett visst rum.

USB Cable  

USB kabel, 3 m:

USB-kabel som ska användas i samband med mjukvaruuppdatering av HCC 2 och Dantherm PC Tool (HPT 1)

Calibration Kit  

kalibreringssats (påse med 10 styck):

Denna kalibreringssats innehåller 10 uppsättningar med vardera 3 m slang, två sugkoppar med krok och två nipplar. Satsen används för att justera HCC 2 luftflöden.

 PC Tool  

Dantherm PC Tool (HPT 1):

PC Tool innehåller ett USB med program och snabbguide + USB-kabel.
Dantherm PC Tool har en installationsmeny där installatören/användaren kan justera HCC 2-enheten, ansluta extra tillbehör, justera olika användarinställningar, läsa och återställa larm.

Programet har också en användarmeny där användaren kan läsa och justera olika inställningar, såsom veckoprogram, inställningspunkter, larm och historiska data om temperaturer och luftkvalitet (tillbehör).

Service manuals

Passive House Certificate

Test Reports

ErP documentation Energy Class A

ErP documentation Energy Class A+

Broschyr Technical booklet Fire protection control datasheet Bostadsventilation produktguide