Ventilationsenheter
med värmeåtervinning
för väggmontage

 • Dantherm bostads ventilation HCV 300-400-500-700 HCV 300-400-500-700

Kontrollerad mekanisk ventilation för hela huset/lägenheten med värmeåtervinning.

HCV 300-400-500-700 bostadsventilation är en bas ventilationsenheter komplett med inbyggd kontrollpanel och behovsstyrd drift.

HCV 300-500-700 har motströmsvärmeväxlare i alu med verkningsgrad på upp till 86%.

HCV 400 P1 har motströmsvärmeväxlare i plast med verkningsgrad på upp till 96%.

HCV 400 E1 har entalpiväxlare med upp till 95% värmeåtervinning och 77% fuktåtervinning.

En lättvikts aluminiumvärmeväxlare, utvecklad och tillverkad av Dantherm, ger upp till 95% värmeåtervinning.

Den inbyggda kontrollpanelen gör att användaren kan justera individuella standardinställningar. Med den extra trådlösa fjärrkontrollen HRC 3 eller den trådbundna styrenheten HCP 10 får användaren tillgång till ytterligare kontrollalternativ.

Luftriktning kan vändas elektroniskt från vänster till höger sidan. I och med detta kan samma enhet täcka alla installationsbehov, bara med en knapptryckning.

HCV 300-400-500-700 har en inbyggd, automatiskt reglerad by-pass-modul. Under en varm dag leder den varma frånluften förbi värmeväxlaren för att uppnå bästa möjliga kylningseffekt

Ett stort utbud av tillbehör, både inbyggda samt externa är tillgängligt för att täcka alla specifika behov av funktionalitet.

 

Kontakta Dantherm

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
SE-602 13 Norrköping
Sverige

Tel. +46 (0)11 19 30 40
E-mail. infose@dantherm.com

Filter change
- easy and quickly
How to easily change the filters Play
Användingsområde
 • Privata hus
 • Lägenheter
 • Villor
Funktion och fördelar
 • HCV 300-500-700 har motströmsvärmeväxlare i alu med verkningsgrad på upp till 86%.
 • HCV 400 P1 har motströmsvärmeväxlare i plast med verkningsgrad på upp till 96%
 • HCV 400 E1 har entalpiväxlare med upp till 95% värmeåtervinning och 77% fuktåtervinning
 • Inbyggd by-pass modul
 • Inbyggd RF givare för behovsstyrning
 • EC fläktar med extremt låg energiförbrukning (låg SPI)
 • Tidsstyrd ventilation, baserat på 12 förprogrammerade veckoprogram
 • Trådbundet LAN-gränssnitt som tillhandahåller datakommunikation för smartphone-app samt ModBus över TCP/IP. Det här är användbart för att ansluta detta aggregat till externa building management system/överordnade system (BMS)
 • USB-anslutning från vilken alla inställningar kan göras med Dantherm PC Tool.
 • Summer mode in which supply fan is stopped and any open window will supply cooler outside air, lowering the room temperature
  Sommarläge där tilluftsfläkten är stoppad och ett öppet fönster eller en dörr används för att få in svalare utomhusluft, vilket sänker rumstemperaturen.
 • Eldstadsläge, vilket skapar ett tillfälligt övertryck för att förbättra skorstenens drag
 • Dantherm Bostads Ventilation HCV Filter återställning
 • Dantherm HCV öppen Filter byte
 • Trådlös kontrollpanel HRC3 Trådlös kontrollpanel HRC3 (tillbehör)

 

Jämförelse av våra modeller finns i produktguiden: Ladda ner broschyren

 

Wired Control HCP 10

Kontrollpanel HCP 10 (trådbunden):

Dantherm erbjuder en förkopplad styrenhet som är ansluten till ventilationsenheten med en 6 m kabel. 

Den trådbundna styrningen HCP 10 ger användaren följande möjligheter:

 • Manuel styrning av luftflöde (steg 0-4)
 • Kontroll av luftflöde med veckoprogram
 • Behovsstyrning av luftflöde (om RF och VOC givare är inkopplade)
 • Sommar läge (endast frånluft)
 • Aktivera manuell bypass
 • Aktivera eldstads läge
 • Läsa och återställa larm, inklusive filter alarm
   

Trådlös kontrollenhet, HRC 3​:

HRC 3 har följande funktioner: 

 • Manuellt styrt läge
 • Behovsstyrt läge
 • Välj mellan 12 olika veckoprogram
 • Semesterläge, om du ska vara bortrest en längre period
 • Natt läge
 • Läsning av utomhustemperatur, till/frånluftstemperatur, rumstemperatur, relativ fuktighet och CO2 nivå
 • Installations meny för justering och felsökning

Cirkulär elektrisk kanalvärmare för uppvärmning av tilluft:

Elektriska förvärmare förhindrar isbildning i värmeväxlaren vid låga utomhustemperaturer. Värmebatteriet är monterat i luftkanalen. Värmebatterit ansluten till och styrs av tillbehörskontroll HAC 2. 

 electric heating coil

Inbyggd elvärmebatteri:

Elvärmebatteriet skyddar värmeväxlaren mot isbildning vid låga temperaturer och säkerställer ventilation ner till ca. -15°C. Elvärmebatterit monteras inuti enheten och ansluts direkt på enheten. Den styrs av den inbyggda styrenheten. Ingen tillbehörskontroll behövs.

Värmebatteri (vatten):

Vattenvärmebatteri kit innehåller 2RR, 2-vägsvattenventil, 0-10V ventilmotor, 230/24VAC-transformator, kanalgivare och rörgivare för frostskydd. Den styrs av tillbehörskontrollen HAC 2.

 

 

 CO2_censor_EE80  

CO2 givare:

CO2-givaren ansluts till tillbehörsstyrningen om luftflödet måste styras i enlighet med koldioxidnivån i ett visst rum.

Hygrostat

Hygrostat, Sauter HSC 120 F001

Hygrostat ansluts till tillbehörskontrollen om högre luftväxling krävs i rum med hög luftfuktighet

VOC sensor  

VOC luftkvalitetsgivare

HCV 300-500-700 kan förses med en VOC luftkvalitetsgivare. Denna sensor kommer kontinuerligt att övervaka nivån av konstgjorda och naturliga organiska ämnen i luften. Exempel på ingående ämnen:

 • Naturliga ämnen, t.ex. formaldehyd från byggmaterial
 • Kemiska ämnen från sprutor, t.ex. hårspray eller parfymer
 • Inomhusförorening, t.ex. från att röka till utskrifter från laserskrivare
 • Gaser från brandskyddsmedel i mattor, färg och möbler

Genom att använda VOC-givare i behovsstyrning kommer det att resultera i en korrekt ventilationsnivå med lägsta möjliga energiförbrukning. Om en trådlös fjärrkontroll är ansluten visas den faktiska VOC-nivån i teckenfönstret med en symbol i 3-nivåer..

HAC  

Tillbehörskontroll HAC 2 med 3m kabel:

En eller flera av följande funktioner kan anslutas till tillbehörskontrollen:

 • Eftervärmningsbatteri för vatten eller el
 • Geotermisk förvärmning/förkylningsbatteri
 • 24 VDC kanalspjäll
 • Stop funktion
 • Brand/rök detektor
 • Extern CO2 givare för behovsstyrning
 • Extern hygrostat
 • Filter alarm utgång
 • Generella alarm
Strømforsyning  

Strömförsörjning 230VAC – 24VDC, för spjäll kontroll:

Strömförsörjning monteras i tillbehörsstyrningen om ventilationsenheten styr ett kanalspjäll.

USB Cable  

USB kabel, 3 m:

USB-kabel som ska användas i samband med mjukvaruuppdatering av HCC 2 och Dantherm PC Tool (HPT 1).

 PC Tool  

Dantherm PC Tool Kit (HPT 1):

PC Tool innehåller ett USB med program och snabbguide + USB-kabel.

Dantherm PC Tool har en installationsmeny där installatören kan justera HCV 300-500-700, ansluta extra tillbehör, justera olika användarinställningar, läsa och återställa larm..

Programet har också en användarmeny där användaren kan läsa och justera olika inställningar, såsom veckoprogram, inställningspunkter, larm och historiska data om temperaturer och luftkvalitet (tillbehör).

Service manual

ErP documentation Energy Class A

ErP documentation Energy Class A+

Broschyr Teknisk broschyr Fire protection control datasheet Bostadsventilation produktguide